Pressmeddelande -

NIB STÄRKER SIN NÄRVARO PÅ TILLVÄXTMARKNADERNA

Nordiska Investeringsbanken (NIB) ökar sin närvaro på de snabbt växande nya marknaderna som spelar en viktig roll för bankens medlemsländer och för näringslivet. NIB har utnämnt tre lokala representanter och rådgivare för dehär marknaderna: Xuemin Shao med ansvar för Kina och Ostasien, Anand Sethi för Indien och Igor Kovtun för Ryssland. – En lokal representation på tillväxtmarknaderna är i linje med vår vision att skärpa vår fokusering i dehär viktiga områdena som är nyckelmarknader för investeringar från bankens medlemsländer, säger Nils E. Emilsson, vice verkställande direktör och chef för NIB:s utlåning. Enligt honom förväntas en växande efterfrågan på långfristig finansiering särskilt inom infrastrukturutveckling, miljöprojekt och kapitalintensiv industri. NIB intensifierar sin låneverksamhet i länderna utanför bankens medlemsområde genom att selektivt gå in på de nya marknaderna. NIB fokuserar sin verksamhet och har nu en aktivare närvaro på nyckelmarknaderna i Kina, Indien och Ryssland. Utanför medlemsländerna, där banken finansierar projekt som är av ömsesidigt intresse för låntagarens land och medlemsländerna, utgjorde låneprojekten cirka en femtedel (EUR 2,172 miljoner) av NIB:s låneportfölj (totalt EUR 10,522 miljoner) i slutet av 2007. Miljöförbättrande projekt har hög prioritet i långivningen. NIB har utestående lån i omkring 30 länder på tillväxtmarknaderna i Afrika och Mellanöstern, Asien, Europa och Eurasien, samt Latinamerika. Östersjöregionen och Barentsregionen är tyngdpunktsområden i bankens verksamhet. NIB:s lokala representanter utanför medlemsländerna, Xuemin Shao, Chief Representative för Kina och Ostasien, dr Anand Sethi, rådgivare i Indien, och Igor Kovtun, General Representative för Ryssland, deltar i paneldiskussionen "How to finance projects in fast-growing markets" på konferensen Globe Forum, i Stockholm, idag torsdag 8/5 klockan 14.00–15.15. Workshopen leds av Nils E. Emilsson, vice verkställande direktör och chef för NIB:s utlåning. Bankens representanter är på plats för eventuella frågor direkt efter panelen. \NIB är en multilateral finansinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga investeringsprojekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.\ För ytterligare information kontakta: Nils E Emilsson, vice verkställande direktör, chef för bankens utlåning, +358 10 618 001, eller Jukka Ahonen, kommunikationsdirektör, +358 10 618 0295, jukka.ahonen@nib.int www.nib.int

Ämnen

  • Ekonomi, finans