Pressmeddelande -

Inbjudan till Nobias presentation av delårsrapporten januari-september 2008

Nobia publicerar sin rapport för Q3 fredagen den 24 oktober klockan 8.00. Samma dag klockan 10.00 presenterar VD och koncernchef Preben Bager rapporten inför analytiker, finansmarknad och media. Presentationen sker på engelska, se den live på Internet.

Länken: http://webcast.zoomvision.se/clients/nobia/081024_nobia/

Nummer till telefonkonferensen:
Sverige: +46 (0) 850 520 270
Storbritannien: +44 (0) 208 817 9301
USA: +1 718 354 1226

För ytterligare information, kontakta:
Ingrid Yllmark eller Eva Jonsson Wallin
Telefon +46 8 440 16 00.


Nobia AB
8 oktober 2008

Nobia är Europas ledande köksföretag med verksamhet i ett tiotal länder. Koncernen tillverkar och säljer kompletta kökslösningar genom ett flertal starka lokala och internationella varumärken, bland andra Magnet i Storbritannien, HTH i Norden, Hygena i Frankrike och Poggenpohl globalt. Försäljningen sker via köksbutiker och andra försäljningskanaler samt direkt till företagskunder. Nobia skapar lönsam tillväxt genom att arbeta efter företagets strategiska hörnstenar. Nobia har cirka 8 500 anställda och en årlig nettoomsättning på ungefär 16 miljarder kronor. Nobias aktie är noterad på OMX Nordiska Börsen i Stockholm under symbolen NOBI, sektor Sällanköpsvaror och tjänster. Nobia ingår i OMX Stockholm Benchmark index.
Mer information finns på www.nobia.se.

Ämnen

  • Industri, tillverkning