Skip to main content

​GDPR – är du redo?

Blogginlägg   •   Okt 12, 2017 15:18 CEST

Karl Sandberg, HR-chef, Nokas Security.

I maj 2018 ersätts personuppgiftslagen av dataskyddsförordningen, GDPR. Som företag kan det kännas som en tung uppgift att ha implementationsprojektet framför sig. Hur ska man tänka och var ska man börja? Karl Sandberg, HR-chef på Nokas Security, är ansvarig för GDPR-arbetet i Nokas Sverige.

Karl, vad innebär GDPR för Nokas, som är ett tjänsteproducerande företag med fler än 3 600 medarbetare?
- Eftersom vi arbetar med säkerhet är det viktigt att medarbetare, kunder och intressenter ska känna sig trygga med att vi följer GDPR och arbetar aktivt med dessa frågor.

Hur ska man komma igång med sitt GDPR-arbete?
- Hos oss är det ett koncerngemensamt projekt, med en arbetsgrupp för varje land. Vi startade med att göra en översyn av både tekniska och organisatoriska frågor kring GDPR. Vi har utgått från företagets behov, det gällande regelverket och försöker samtidigt skapa en medvetenhet i hela organisationen gällande säkerheten för personuppgifter. Det handlar om att behålla våra kunders och medarbetares integritet genom att leva upp till de krav som ställs.

Vilka är engagerade i GDPR-arbetet?
- Utöver koncernens arbetsgrupp och den lokala gruppen i Sverige finns en advokatbyrå knuten till projektet specifikt för detta ändamål.

Vilken är den största nyttan för företaget med den nya förordningen?
- Utöver förbättrad säkerhet skapar detta projekt ännu mer ordning och reda på olika plan. I GDPR finns krav på register och annat som inte finns i PuL. Arbetet med GDPR ska inte bara leda till högre säkerhet. Vi vill även att våra kunder ska se oss som en naturlig samarbetsparter och rådgivare i dessa frågor. Vi har märkt att flera kunder och intressenter efterfrågar detta och här vill vi ligga i framkant.

Vill du vet mer om Nokas och GDPR, kontakta Karl Sandberg, e-post karl.sandberg@nokas.com.