Skip to main content

​Nokas först i Sverige att certifiera larmcentral enligt EN 50518

Nyhet   •   Dec 14, 2018 15:41 CET

Bild från invigningen av nya larmcentralen i juni 2018. Koncernchef Heine Wang och affärsområdeschef Christina Svennberg klipper bandet.

Nokas har nu certifierat två av sina larmcentraler hos SBSC enligt standarden EN 50518. Larmcentralen i Stockholm är först i Sverige att certifieras enligt europeisk standard.

– Nokas har certifierat sin larmcentral i Tønsberg i Norge och larmcentralen i Stockholm. Larmcentralen i Stockholm är den första larmcentralen i Sverige att certifieras enligt den europeiska standarden EN 50518. Den behandlar övervaknings- och larmcentraler som tar emot och förmedlar inbrotts- och överfallslarm via bland annat traditionella larmsystem och CCTV-system, säger Reidar Skåli, regionchef för Nokas Systems/OMC.

Nokas nya larmcentral i Stockholm invigdes i juni i år, och den är byggd utifrån de nya europeiska kraven för larmcentraler.

– Larmcentralen uppfyller sedan tidigare SSF 136:4, men EN-standarden har på flera punkter strängare krav gällande konstruktion och dokumentation än SSF-standarden. Samtidigt har SSF strängare krav gällande drifttid på nödström, så de två standarderna är ett mycket bra komplement till varandra, avslutar Reidar Skåli.

Efter certifieringen är larmcentralen i Stockholm godkänd att användas som en sekundär larmcentral till den i Norge.

För mer information:
Reidar Skåli, tel. +47 928 45 916, e-post reidar.skaali@nokas.com