P5nou0cqwyymowthfppr

Nationella demensplaner ger draghjälp åt bra demensvård

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2017 14:33 CEST

Demenssjukdomar utgör en stor utmaning för vård- och omsorgssektorn och de nordiska regeringarna behöver införa regler och nationella riktlinjer för en bättre livskvalitet för de sjuka. De nordiska har länderna hunnit olika långt i det arbetet. Nationella demensstrategier som lett till god praxis i danska och norska kommuner, är temat för ett nordiskt demensseminarium i Köpenhamn 28 augusti.

Hrgxzjm5ghiz9r7brmr9
Kckyx1hnvuzja9bkjzgs

Almedalen 2017: Invandrarkvinnors etablering i arbetslivet - så lyckas vi!

Nyheter   •   Jun 20, 2017 13:01 CEST

​Invandrarkvinnor har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.Samtidigt är många insatser inriktade på männen. Vad behöver göras för kvinnorna? Ylva Johansson diskuterar med bland annat Christina Merker-Siesjö, från Yallatrappan, entreprenören Ghenwa Nahim och Jan Pörksen, socialdemokratisk integrationspolitiker i Tyskland.

Emaihrri8vafifz7bogv
Zlrrpd1wos3ypgez0kgz Kckyx1hnvuzja9bkjzgs

Nyanlända håller glesbygden vid liv

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 10:20 CEST

Befolkningen krymper i 40 procent av Nordens kommuner. Hoppet står till att utrikes födda i betydligt högre utsträckning vill stanna i glesbygden. I dag hamnar många av de asylsökande på mindre orter ute i landet till en början, men ofta väljer de att flytta till storstäderna efter en tid. Hör hur kommuner runt om i Norden lyckats få nyanlända att välja att bosätta sig i landsbygden.

Yioofo67thmanzce19gq
Lpdzqrhmtngnugxwplym

Kommuner vet för lite om samer med funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 13:30 CEST

​Det finns för lite kunskap om samisk kultur i de kommuner som har samisk befolkning. Därför finns det en risk att samer med funktionsnedsättning inte får den hjälp som de har rätt till. Det visar en studie från Nordens välfärdscenter och Västerbottens läns landsting.

Nyyox16iiytc476xishk

Magasin 2017: Den nordiska välfärden i tider av kriser

Pressmeddelanden   •   Maj 05, 2017 12:49 CEST

Nordens välfärdscenters Magasin, som utkommer en gång om året, presenterar våra arbetsområden, projekt och annan verksamhet.

Vv5kwaxycjc2sl6fvrni

Göteborg och Västerås – bäst på välfärdsteknik i Sverige

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2017 14:00 CEST

I ett flerårigt nordiskt projekt valde Nordiska Ministerrådet ut Göteborg och Västerås som de främsta kommunerna i Sverige inom digital teknik för äldre och personer med funktionsnedsättning. Men Sverige halkar efter i utvecklingen om man jämför med Norge och Danmark.

Wpz3xjgrfp70gu4zxwvu
Kckyx1hnvuzja9bkjzgs

Så kan flyktingnotan minskas med 80 procent

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2017 11:04 CEST

De stora flyktingströmmarna utmanar den nordiska välfärdsmodellen. Därför har Nordiska ministerrådet låtit sammanställa den forskning som gjorts om flyktingars integration på arbetsmarknaden i Sverige, Danmark och Norge och Finland. Resultaten redovisas i en specialutgåva av tidskiften Nordic Economic Policy Review (NEPR).

Vv5kwaxycjc2sl6fvrni

Göteborg och Västerås – bäst på välfärdsteknik i Sverige

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2017 14:00 CEST

I ett flerårigt nordiskt projekt valde Nordiska Ministerrådet ut Göteborg och Västerås som de främsta kommunerna i Sverige inom digital teknik för äldre och personer med funktionsnedsättning. Men Sverige halkar efter i utvecklingen om man jämför med Norge och Danmark.

Yjzykt8mlrsfvqalia4w
Zlrrpd1wos3ypgez0kgz Kckyx1hnvuzja9bkjzgs

Ny nordisk hemsida om integration av nyanlända

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2017 17:32 CEST

Vår nya hemsida är tänkt att förenkla för dig som arbetar med integration av nyanlända, både att finna ny kunskap, och att få inspiration till nya arbetssätt. Vi vill även hjälpa dig som arbetar för ett öppet och inkluderande samhälle att knyta nya kontakter i Norden.

Eonvar5hfticpkkoqgku

Mer faktabaserad medierapportering om alkohol och droger

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2017 08:18 CEST

Journalister och forskare behöver varandra. Men även om båda yrkesgrupperna arbetar med att förmedla fakta, skiljer sig metoderna åt och det kan uppstå en krock när de möts. Nordens välfärdscenter har tagit fram publikationen ”Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna” vars syfte är att göra rapporteringen om alkohol och droger i medierna mer faktabaserade och nyanserad.

Bilder & Videor 1 bild, 7 videor

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • judit.hadnagy@nordicwelfare.org
  • +46 70 605 5681

Om Nordens välfärdscenter

Nordiskt samarbete inom det sociala området

Nordens välfärdscenter (NVC) är en institution under Nordiska ministerrådet inom social- och hälsosektorn. Nordens välfärdscenter utvecklar den nordiska välfärdsmodellen och rättar sin verksamhet efter de utmaningar som det nordiska välfärdssamhället står inför.

Vi arbetar bland annat med barn- och äldrefrågor, integration, folkhälsa, funktionshinderfrågor och välfärdsteknologi.