Tdri1gpobsy9ukdoybb8

Patienter i substitutionsvård åldras tidigt

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2017 13:22 CEST

​Två nya norska studier visar att patienter i substitutionsvård åldras betydligt tidigare än den övriga befolkningen. Patientgruppen väntas växa i framtiden, och det ställer speciella krav på sjuk- och hälsovården. Behovet av att utveckla tjänsterna för den här patientgruppen är stort. Studierna har publicerats i Nordens välfärdscenters vetenskapliga tidskrift Nordic Studies on Alcohol and Drugs.

Bfhbpfjqvzvli64zg5pq
Zlrrpd1wos3ypgez0kgz Kckyx1hnvuzja9bkjzgs

Det nordiska integrationssamarbetet fördjupas

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2017 13:26 CET

Finska kommunförbundet stod förra veckan värd för den årliga integrationsträffen för de nordiska ländernas integrationssakunniga inom kommunförbunden. Nätverksträffen var historisk av två skäl, dels ordnades den för första gången i Finland och dels deltog Island för första gången. På mötet deltog även Kristin Marklund som arbetar i ett nordiskt projekt om integration av flyktingar och invandrare.

Xrpt1vxw0lwf30p9aalg

Nyanlända i jobb - en tillväxtfaktor för kommuner

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2017 17:50 CET

Många kommuner i Norden brottas med negativ befolkningsstatistik och en åldrande befolkning. Kommunernas skatteintäkter minskar och det blir allt svårare att få personal till vård och omsorg. Välkommen till ett seminarium där kommuner runt om i Norden hur de fått nyanlända att välja att stanna i landsbygden och hur man får fler i jobb.

Nktnfxt57bon7bp4qw2b

Kontroll av konkurrensen, inte bolagisering, för god vård

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2017 08:26 CET

Frågan om hur de skattefinansierade social- och hälsovårdstjänsterna ska styras är akut i Finland. Kunskap om hur de andra nordiska länderna reglerar serviceområden med såväl offentliga, kommersiella som ideella aktörer kan ge viktiga perspektiv. Det skriver Kerstin Stenius, forskare vid Nordens välfärdscenter, i en debattartikel som publiceras i dagstidningen Hufvudstadsbladet i dag.

Jfzugcydyxplndzyr7qp

​Kulturen viktig för samer med funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2017 09:39 CET

Det svenska samhällets välfärdsinsatser saknar till stor del anpassning till det samiska levnadssättet. Samtidigt har det stor betydelse för välbefinnandet hos samer med funktionsnedsättning, visar en färsk rapport från Nordens välfärdscenter.

Yxbeullyhochunhlkwtl

Kulturen viktig för samer med funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2017 14:00 CET

Den samiska kulturen och det samiska sammanhanget har stor betydelse för välbefinnandet hos samer i Sverige med funktionsnedsättning. Samtidigt saknar välfärdssamhällets service och tjänster till stor del anpassning till det samiska levnadssättet.

Rt1uhabyzwyban5h2xuz

Matilda Hellman blir ny chefredaktör för tidskriften NAD

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2017 08:27 CET

​Tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) får en ny chefredaktör i forskaren Matilda Hellman. Hellman är bekant inom det nordiska rusmedelsfältet bland annat som projektledare i flera nordiska och europeiska projekt.

Cgptt19b6w3qampgp4bq

Rekommendationer om vilket stöd unga behöver

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2017 09:06 CET

Många unga i Norden lider av psykisk ohälsa och en del riskerar långvarigt utanförskap. Nordens välfärdscenter avslutar ett flerårigt projekt kring ungdomar som mår dåligt med fyra konkreta rekommendationer till de nordiska politikerna. Rekommendationerna anger vad samhället behöver investera i för att förbättra välfärden för Nordens unga.

Srijm7e8mcfm69pcouul

Hemvårdare behöver mer kunskap om äldres alkoholkonsumtion

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2017 09:37 CET

Hemvårdare inom äldreomsorgen önskar få mer utbildning för att kunna handskas med åldringars drickande. Vårdarna efterlyser också ett bättre multiprofessionellt samarbete med exempelvis personalen inom missbrukarvården och förstahjälpen. Det visar en undersökning som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD).

I1xqt9jzmvqhkq7vowmy
Zlrrpd1wos3ypgez0kgz Kckyx1hnvuzja9bkjzgs

​Stor nordisk satsning på samarbete kring integration

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2016 16:07 CET

När det gäller flyktingmottagandet finns en stark vilja i Norden att hitta effektiva lösningar på hur nyanlända kan integreras. Som ett svar på detta har Nordiska ministerrådet gett Nordens välfärdscenter i uppdrag att tillsammans med Nordregio skapa en mötesplats där olika aktörer i länderna kan utbyta erfarenheter och stötta varandra för att driva på utvecklingen för ökad integration.

Bilder & Videor 1 bild, 7 videor

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • judit.hadnagy@nordicwelfare.org
  • +46 70 605 5681

Om Nordens välfärdscenter

Nordiskt samarbete inom det sociala området

Nordens välfärdscenter (NVC) är en institution under Nordiska ministerrådet inom social- och hälsosektorn. Nordens välfärdscenter utvecklar den nordiska välfärdsmodellen och rättar sin verksamhet efter de utmaningar som det nordiska välfärdssamhället står inför.

Vi arbetar bland annat med barn- och äldrefrågor, integration, folkhälsa, funktionshinderfrågor och välfärdsteknologi.