Yhoihr5rjpml8iuuhizs

Forskare överraskad över våld mot kvinnor i Stockholms drogmiljö

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2017 08:25 CEST

Anke Stallwitz, professor i socialpsykologi vid Evangelische Hochschule i Freiburg, har studerat våld i olika länders drogmiljöer, bland annat i Stockholm. Hon är mycket överraskad över vad hon hittade i ett av världens mest jämställda länder, rapporterar webbsajten popNAD.com.

Wa474kmotebcxqhy9jw3

Hur motarbeta de växande hälsoklyftorna i Norden?

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2017 11:46 CEST

Trots en aktiv välfärdspolitik växer ojämlikheten i hälsa i de nordiska länderna, mer än i till exempel Spanien och Italien. Exakt vilka mekanismer som ligger bakom utvecklingen och vilka faktorer som har störst påverkan är inte klarlagt. Nordens välfärdscenters nya projekt ska ta reda på hur de växande hälsoklyftorna kan motarbetas på nationell nivå.

G27fnefktoqqhkonlbpu

Välkommen till konferensen Nordens barn – insatser för mottagande och inkludering av nyanlända barn och unga

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2017 13:17 CEST

​Integrationen av barn och familjer som kommit som flyktingar till de nordiska länderna är en av samtidens stora utmaningar. Det 7:e december anordnar Nordens välfärdcenter en konferens i Köpenhamn där vi ger möjlighet att dela kunskap och erfarenheter mellan länderna om hur vi skapar goda förutsättningar för en lyckad inkludering i Norden.

Ex2ry6ehzowgzixtvm8p

Seminarium om sexualitet och funktionsnedsättning bröt tabun

Nyheter   •   Sep 25, 2017 10:15 CEST

Sexuell hjälp, sexuellt utnyttjande och hur vi kan spränga hinder kring sex och samlevnad. Detta och mycket mer talades det om under seminariet Bryt tabut som i början av september drog storpublik till Nordens hus på Färöarna.

Ecduiryigwih2fzmurur

​Fokus på ungas utanförskap

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2017 12:05 CEST

En väsentlig andel av ungdomarna i Norden riskerar ett långvarigt utanförskap från utbildning och arbetsliv. Forskningsbaserad kunskap visar att de politiska insatserna för dessa unga snarare måste vara individanpassade än utformade för ungdomsgruppen generellt.

B7vodo1iehhji1c8wkpq

Nordic website on integration of refugees and migrants - now available in English

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2017 13:36 CEST

Our new home page is intended to make it easier for people working with the integration of refugees and migrants to find new knowledge and to gain inspiration for new working methods. We also want to help individuals working for an open and inclusive society to establish new contacts in the Nordic region.

P5nou0cqwyymowthfppr

Nationella demensplaner ger draghjälp åt bra demensvård

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2017 14:33 CEST

Demenssjukdomar utgör en stor utmaning för vård- och omsorgssektorn och de nordiska regeringarna behöver införa regler och nationella riktlinjer för en bättre livskvalitet för de sjuka. De nordiska har länderna hunnit olika långt i det arbetet. Nationella demensstrategier som lett till god praxis i danska och norska kommuner, är temat för ett nordiskt demensseminarium i Köpenhamn 28 augusti.

Hrgxzjm5ghiz9r7brmr9
Kckyx1hnvuzja9bkjzgs

Almedalen 2017: Invandrarkvinnors etablering i arbetslivet - så lyckas vi!

Nyheter   •   Jun 20, 2017 13:01 CEST

​Invandrarkvinnor har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.Samtidigt är många insatser inriktade på männen. Vad behöver göras för kvinnorna? Ylva Johansson diskuterar med bland annat Christina Merker-Siesjö, från Yallatrappan, entreprenören Ghenwa Nahim och Jan Pörksen, socialdemokratisk integrationspolitiker i Tyskland.

Emaihrri8vafifz7bogv
Zlrrpd1wos3ypgez0kgz Kckyx1hnvuzja9bkjzgs

Nyanlända håller glesbygden vid liv

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 10:20 CEST

Befolkningen krymper i 40 procent av Nordens kommuner. Hoppet står till att utrikes födda i betydligt högre utsträckning vill stanna i glesbygden. I dag hamnar många av de asylsökande på mindre orter ute i landet till en början, men ofta väljer de att flytta till storstäderna efter en tid. Hör hur kommuner runt om i Norden lyckats få nyanlända att välja att bosätta sig i landsbygden.

Yioofo67thmanzce19gq
Lpdzqrhmtngnugxwplym

Kommuner vet för lite om samer med funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 13:30 CEST

​Det finns för lite kunskap om samisk kultur i de kommuner som har samisk befolkning. Därför finns det en risk att samer med funktionsnedsättning inte får den hjälp som de har rätt till. Det visar en studie från Nordens välfärdscenter och Västerbottens läns landsting.

Bilder & Videor 1 bild, 7 videor

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • jurmaedibcdvywvst.ietknthadnaghly@nowzpcrdicvpmfjewewywngwacwalfare.uckakworzyrtrzrmrhqwg
  • +46 70 605 5681

Om Nordens välfärdscenter

Nordiskt samarbete inom det sociala området

Nordens välfärdscenter (NVC) är en institution under Nordiska ministerrådet inom social- och hälsosektorn. Nordens välfärdscenter utvecklar den nordiska välfärdsmodellen och rättar sin verksamhet efter de utmaningar som det nordiska välfärdssamhället står inför.

Vi arbetar bland annat med barn- och äldrefrågor, integration, folkhälsa, funktionshinderfrågor och välfärdsteknologi.