Pressmeddelande -

ÅRSSTÄMMAN AJOURNERAD TILL DEN 29 JUNI 2006 OCH NY VD I BOLAGET

På årsstämman fredagen 26 maj, 2006 beslutades att ajournera stämman till den 29 juni 2006. När stämman återupptas 29 juni, 2006 kommer årsbokslut, ändringar i bolagsordningen orsakat av ny aktiebolagslag och val av ny styrelse att behandlas. Bolagets nya VD, Jörn Erik Aas presenterades för aktieägarna. Tidigare VD Lars Ågren fortsätter i bolaget med huvudansvar för löpande projekt och affärsutveckling. Som ny VD kommer Aas från början att ha huvudfokus på bolagets ansträngningar att aktien åter skall bli noterad. "Jag har åtagit mig uppdraget som ny VD i Nordic Holding för att söka säkra aktieägarnas intressen genom full fokus på att få aktien noterad igen." - säger Aas i en kommentar. 29 maj, 2006 Styrelsen För ytterligare information kontakta: Jörn Erik Aas, VD, +47 924 99 360 Carl Johan Törnell, styrelseordförande, +32 476 530265 Nordic Holding Sverige AB (publ) Box 7313 - 103 90 Stockholm Telefon 08-440 01 58 / Telefax 08-440 01 59 Epost info@nordicholding.se, www.nordicholding.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans