Bild -

Lars Pihl & Svante Pettersson

Lars Pihl, kreativ ledare på Nordic Light Hotel, och Svante Pettersson, ljusfilosof på Philips Lighting, har tillsammans skapat Light Meetings ljuskoncept./Lars Pihl from Nordic Light Hotel and Svante Pettersson from Philips Lighting - the two behind the lighting concept for Light Meetings. Click the image to download.
  • Licens: Creative Commons erkännande
    Med en Creative Commons-licens, behåller du din upphovsrätt men tillåter andra människor att kopiera och distribuera ditt verk under förutsättning att de erkänner dig som upphovsman. Du tillåter andra att kopiera, distribuera, visa och framföra verket, samt att skapa bearbetningar av det.
  • Av: Annelie Sundin
Ladda ner

Kategorier

  • mötesrum/meeting rooms
  • människor/people

Relaterat innehåll