Pressmeddelande -

Nordstjernan: Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Nordstjernan AB (”Nordstjernan”), har den 4 maj 2006 avyttrat 485 532 aktier av serie B i NCC AB (publ) (”NCC”). Nordstjernans totala aktieinnehav i NCC uppgår efter avyttringen till 32 089 400 aktier av serie A, vilket motsvarar 29,6 procent av aktierna och 56,7 procent av rösterna i NCC. Nordstjernan har den 4 maj 2006 ansökt om omvandling av 3 089 400 aktier av serie A i NCC till aktier av serie B i NCC. Efter omvandlingen kommer Nordstjernans totala aktieinnehav i NCC att uppgå till 29 000 000 aktier av serie A och 3 089 400 aktier av serie B, vilket motsvarar 29,6 procent av aktierna och 54,5 procent av rösterna i NCC. Nordstjernan AB Tomas Billing Verkställande direktör Frågor besvaras av Tomas Billing, telefon 08-788 50 18 eller 070-666 33 46. Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Investeringarna skall vara långsiktiga. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

Ämnen

  • Ekonomi, finans