Pressmeddelande -

Pressinbjudan

Norrbotniabanan AB bjuder in media till sin kick off gällande planeringen av Norrbotniabanans första etapp mellan Umeå och Skellefteå torsdag den 26:e november i Umeå. Anmäl er gärna, se nedan.

Planeringsarbetet för Norrbotniabanans första etapp mellan Umeå och Skellefteå är påbörjat. Därför samlar Norrbotniabanan AB ihop nyckelpersoner på en kick off i Umeå torsdagen den 26:e november. Media är hjärtligt välkomna att medverka på den inledande delen med en åktur på Botniabanan och avslutande fika på Umeå Östra.


09.45 Samling på Vasaplan i Umeå.

Parkering av bilar sker lämpligen i parkeringshuset

Nanna i anslutning till Umeå Folkets hus.

10.00 Avresa med buss från Vasaplan till Hörnefors.

10.37 Avresa med Botniabanan från Hörnefors till Umeå.

10.51 Ankomst till Umeå Ö

Fika och presskonferens

Anmäl er till: Elisabeth Sinclair, elisabeth.sinclair@norrbotniabanan.se

Hjärtligt välkomna!

Kontaktpersoner:  
Gusten Granström, VD Norrbotniabanan AB, mobil 070-665 5785
Elisabeth Sinclair, projektledare Norrbotniabanegruppen mobil 0730-59 60 10

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Norrbotten

Varje dag fraktas stål motsvarande ett Eiffeltorn från norra Sverige. Vi vill frakta två.

byggnorrbotniabanan.nu

Bakgrundsfakta Norrbotniabanan AB 2008 bildade Landstinget i Norrbotten och Region Västerbotten samt kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda ett gemensamt bolag, Norrbotniabanan AB, för att: - ge det fortsatta arbetet en tydlig juridisk och organisatorisk plattform

- tydligt markera allvaret i regionens egen ambition och engagemang för att genomföra projektet

Norrbotniabanegruppen Norrbotniabanegruppen är en partipolitiskt obunden intressegrupp som verkar för Norrbotniabanans förverkligande. Norrbotniabanegruppens arbete finansieras av kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda, landstinget och länsstyrelsen i Norrbotten, Landstinget i Västerbotten, Region Västerbotten, näringslivet -Boliden, Smurfit Kappa, SSAB Tunnplåt Luleå, Outokumpu, SCA Packaging Sweden, Norrbottens byggförening, Billerud Karlsborg- samt EU regionala utvecklingsfonden. Norrbotniabanegruppen arbetar med information, opinionsbildning och lobbying i syfte att förankra projektet hos beslutsfattande aktörer.

Norrbotniabanan AB och Norrbotniabanegruppen har ett fortlöpande samarbete.

Norrbotniabanan – den sista länken i den Botniska korridoren Norrbotniabanan är en 27 mil lång planerad järnväg mellan Umeå och Luleå som ansluter till Botniabanan, Malmbanan, Stambanan, Haparandabanan och det finska järnvägsnätet. Den nya kustjärnvägen binder ihop Sverige med Finland och nordvästra Ryssland, med sina enorma råvarutillgångar.

2013 beslöt EU att Botniska korridoren, inklusive Norrbotniabanan, skall ingå i det strategiska Europeiska stomnätet för järnväg, Core network. Det innebär att EU kan medfinansiera projektet med upp till 30% av byggkostnaden.

Banan kommer att innebära att tyngre och längre tåg kan användas på en kortare och snabbare bana som ger driftsäkerhet i kombination med stambanan genom övre Norrland.

Mer än hälften av Norrbotniabanans nyttor kommer från effektivare godstransporter för befintliga företag. Norra Sverige har många och tunga industrier som står för en stor del av landets nettoexportvärde, både direkt och indirekt via vidareförädling i mellersta och södra Sverige.

För persontrafiken kommer Norrbotniabanan att medföra halverade restider mellan kuststäderna. Det ger bättre rekryteringsmöjligheter för företag och ökad valfrihet för människor.

Presskontakt

Elisabeth Sinclair

Presskontakt Project leader 0911-696010

Relaterad media