Pressmeddelande -

Många väg- och gatuarbeten under hösten

Ett flertal väg- och gatuarbeten är planerade och kommer att pågå i Norrköping under hösten. Dessa ombyggnationer ska ge ökad trafiksäkerhet samt bättre tillgänglighet och framkomlighet.

– Det kan ibland upplevas som störande när vägarbeten ska utföras, men man får inte glömma att många arbeten görs för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten, säger Niklas Engström enhetschef på tekniska kontoret.

Några av de områden som ska åtgärdas:

 • Korsningen Södra Promenaden och Hörngatan ska byggas om för att förbättra trafiksäkerheten och öka andelen gång- och cykeltrafikanter på platsen. Platsen ska få upphöjda gång- och cykelpassager över Södra Promenaden och alla passager i korsningen ska tillgänglighetsanpassas.
 • Väster tull, korsningen Nygatan och Kungsgatan, ska få bättre tillgänglighet och framkomlighet för gång- och cykeltrafikanter. Samtidigt kommer ombyggnationen att förbättra framkomligheten för cykling i färdriktningen på Kungsgatan.
 • Under perioden 18 september till mitten av oktober kommer Händelöbron att vara avstängd för underhållsarbete.
 • När dessa arbeten pågår kommer vissa gator att stängas av och trafik att ledas om.

  – När flera aktörer förutom vi utför grävarbeten samtidigt, har vi på kommunen ett samordningsansvar. Nu under hösten utför till exempel E.ON två stora fjärrvärmeprojekt här i Norrköping. Vi ser till så att dessa projekt koordineras med våra projekt på bästa sätt, så att det blir så smidigt som möjligt för alla berörda trafikanter, säger Niklas Engström enhetschef på tekniska kontoret.

  – Ett av kommunens mål är att aktivt arbeta med tillgängliga och trygga utomhusmiljöer. En av våra viktiga uppgifter är därför arbetet med att göra Norrköpings trafik- och stadsmiljö mer tillgänglig för fotgängare med särskild hänsyn till äldre och funktionshindrade, säger Karin Jonsson (C) ordförande i tekniska nämnden.

  Förklarande texter till bifogad bild över stora planerade vägarbeten som utförs under hösten:
  1. Underhållsarbete på Riksbron, tekniska kontoret. September-oktober 2015.
  2. Ny gång- och cykelväg, parkeringsplats och beläggning i kvarteret Krogen, tekniska kontoret. September-slutet av oktober 2015.
  3. Markarbeten, tekniska kontoret. September 2015-juni 2016.
  4. Fjärrvärmearbete, E.ON. September-slutet av november 2015.
  5. Ombyggnad av Kärleksparken, tekniska kontoret. September-december 2015.
  6. Byggnationer i Industrilandskapet, pågår.
  7. Fjärrvärmearbete, E.ON. September-mitten av november 2015.
  8. Tillgänglighetsåtgärder vid Väster tull, tekniska kontoret. September-november 2015.
  9. Byggnation vid Idrottsparken, pågår
  10. Ombyggnation av gator i kvarteret Ormen, tekniska kontoret. September 2015-hösten 2016.
  11. Trafiksäkerhetsåtgärder på Hörngatan/Södra promenaden, tekniska kontoret. September-slutet av oktober 2015.
  12. Spårarbete, tekniska kontoret. September-slutet av oktober 2015.
  13. Spårarbete, tekniska kontoret. September-slutet av oktober 2015.
  14. Arbete på Händelöbron, tekniska kontoret. Mitten av september-mitten av oktober 2015.

  www.norrkoping.se finns större, aktuella väg- och gatuarbeten som utförs av Norrköpings kommun. För mer information om E.ONs fjärrvärmeprojekt, besök www.eon.se.

  Upplysningar:
  Namn: Niklas Engström
  Titel: Enhetschef på tekniska kontoret
  Telefon: 011-15 17 25

  Namn: Karin Jonsson (C)
  Titel: Ordförande i tekniska nämnden
  Telefon: 0732-05 42 60

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Avsändare: Iréne Lidén, presskommunikatör
  Telefon: 011-15 11 24
  Kommunikation

  Ämnen

  • Kommunal service

  Taggar

  • tekniska kontoret

  Regioner

  • Norrköping

  Let's create Norrköping!
  Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken. I november 2017 togs det första spadtaget för Kardonbanan som möjliggör bygget av Ostlänken. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
  Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Where´s the Music och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!

  Presskontakt

  Louise Flygt

  Presskontakt Kommunikationsdirektör 011-15 11 94

  Caroline Amnéus

  Presskontakt Presskommunikatör 011-15 62 23

  Iréne Lidén

  Presskontakt Presskommunikatör 011-15 11 24

  Maria Björk Hummelgren

  Presskontakt Presskommunikatör 011-15 18 81