Pressmeddelande -

FÖRETRÄDESEMISSION I NOVACAST TECHNOLOGIES AB (UPPDATERAD MED NGM-NUMMER).

Som tidigare meddelats genomför Novacast Technologies AB (NCAS B, SE0000362675) en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Info betald tecknad aktie (På grund av delregistrering kommer två typer av betald tecknad b-aktie att handlas): Listningsnamn: NOVACAST BTB1 Tickerkod: NCAS BTB1 ISIN-nummer: SE0001713215 Handelspost: 200 Första handelsdag: 2006-05-08 Sista handelsdag: 2006-05-26 Listningsnamn: NOVACAST BTB2 Tickerkod: NCAS BTB2 ISIN-nummer: SE0001713223 NGM-nummer: 67111808 Handelspost: 200 Första handelsdag: 2006-05-29

Ämnen

  • Ekonomi, finans