Pressmeddelande -

NOVACAST AB: SAAB AUTOMOBILE TESTAR CAMITOS NYA VERKTYGSTEKNIK

Saab har beslutat att beställa pressverktyg för tillverkning av bilkarosser av NovaCasts dotterbolag Camito. Som ett led i sina strävanden att minska ledtiden vid produktion av nya bilmodeller har Saab, som första enhet inom GM koncernen, beslutat att testa verktyg tillverkade med den nya Camitotekniken. Efter en tid av förstudier och diskussioner så pågår nu berednings och konstruktionsarbete.Tillverkning av verktyg kommer att inledas snarast. Efter utvärdering och test kommer diskussioner att inledas om framtida leveransbehov. Camito bygger just nu upp produktionskapaciteten i Europa genom att certifiera underleverantörer som kan förse Camito med verktyg. Tekniken innebär att de komplicerade verktygen tillverkas i ett enda stycke genom en patenterad metod att smälta samman järn och stål. Effekten av den nya tekniken är väsentligt reducerad ledtid vid karossframställning, vilket innebär snabbare lansering av nya bilmodeller. Ytterligare information om Camito och verktygsmarknaden finns i det prospekt som moderbolaget NovaCast Technologies givit ut i samband med den nyemission som pågår med teckningstid mellan den 8 – 22 maj. Prospekt för emissionen, som utarbetats under ledning av Swedbank Markets, finns att beställa hos NovaCast eller Swedbank alternativt ladda ned från NovaCasts eller Swedbanks hemsida. NovaCast Technologies AB utvecklar och marknadsför pressverktyg för karossframställning samt programvaror för beredning, simulering processkontroll för bättre och snabbare produktionsprocesser inom den fordonsrelaterade industrin och dess underleverantörer, i huvudsak gjuterier och verktygstillverkare. NovaCast erbjuder kraftfulla programvaror som i stort sett täcker hela behovet hos ett gjuteri, från planering till processkontroll och miljökontroll. NovaCast erbjuder även avancerad processtyrning för serietillverkning av fordonsrelaterat gjutgods i kompaktgrafitjärn. Via dotterbolaget Camito marknadsförs verktyg tillverkade i ett stycke för forming och pressning av fordonskarosser med en betydligt kortare ledtid än traditionella verktyg. I Hästveda Gjuteri AB tillverkas tyngre gjutgods, framförallt för den fordonsrelaterade industrin. Hästveda är även utvecklingscentrum för Camitotekniken. NovaCast Technologies AB (grundat 1981) har sitt huvudkontor i Soft Center i Ronneby. För ytterligare information kontakta Hans Svensson, VD NovaCast, 0457- 386 302 eller 070-565 2250. Mer information finns även på www.novacast.se

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag