Pressmeddelande -

NOVACAST DOTTERBOLAG CAMITO SKAPAR GJUTERIKAPACITET I EUROPA

Camito AB, som utvecklat och patenterat en helt ny metod att tillverka verktyg för framställning av fordonskarosser, har inlett den certifieringsprocess som skall skapa tillverkningskapacitet för att möta den stora efterfrågan som finns på verktyg tillverkade med den nya tekniken. Först ut i certifieringen är det spanska gjuteriet, Olazabal y Huarte, SA. Efter ett antal månaders förhandlingar inleds provgjutningar idag. Provgjutningarna är en del av den certifieringsprocess som varje gjuteri som skall bli underleverantör till Camito måste genomgå. Om testerna faller väl ut fortsätter utbildningen och kommersiella gjutningar mot order från Camito beräknas då kunna inledas under hösten 2006. Det andra gjuteriet som genomgår en certifiering är ett franskt gjuteri. Där inleds på motsvarande sätt provgjutningar under v 21. Om båda dessa gjuterier kan certifieras kommer gjuterikapaciteten för Camitoverktyg inför 2007 att kunna utökas med minst 6.000 ton vilket motsvarar ca 400 Camitoverktyg baserat på genomsnittsvikt. Camitos nuvarande planer är att leverera drygt 300 verktyg under 2007. Ytterligare information om Camito och verktygsmarknaden finns i det prospekt som givits ut i samband med den nyemission som pågår med teckningstid mellan den 8 - 22 maj. Prospekt för emissionen, som utarbetats under ledning av Swedbank Markets, finns att beställa hos NovaCast eller Swedbank alternativt ladda ned från NovaCasts eller Swedbanks hemsida. NovaCast Technologies AB utvecklar och marknadsför pressverktyg för karossframställning samt programvaror för beredning, simulering processkontroll för bättre och snabbare produktionsprocesser inom den fordonsrelaterade industrin och dess underleverantörer, i huvudsak gjuterier och verktygstillverkare. NovaCast erbjuder kraftfulla programvaror som i stort sett täcker hela behovet hos ett gjuteri, från planering till processkontroll och miljökontroll. NovaCast erbjuder även avancerad processtyrning för serietillverkning av fordonsrelaterat gjutgods i kompaktgrafitjärn. Via dotterbolaget Camito marknadsförs verktyg tillverkade i ett stycke för forming och pressning av fordonskarosser med en betydligt kortare ledtid än traditionella verktyg. I Hästveda Gjuteri AB tillverkas tyngre gjutgods, framförallt för den fordonsrelaterade industrin. Hästveda är även utvecklingscentrum för Camitotekniken. NovaCast Technologies AB (grundat 1981) har sitt huvudkontor i Soft Center i Ronneby. För ytterligare information kontakta Hans Svensson, VD NovaCast, 0457- 386 302 eller 070-565 2250. Mer information finns även på www.novacast.se Novacasts affärsidé är att utveckla och marknadsföra kunskapsbaserade datorsystem och därigenom skapa en möjlighet för företag och organisationer att effektivisera och förbättra sin verksamhet.

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag