Pressmeddelande -

NOVACASTS NYEMISSION ÖVERTECKNAD

Intresset för NovaCasts nyemission har varit stort och den har övertecknats. Därmed behöver Östersjöstiftelsens emissionsgaranti ej tas i anspråk. Överteckningen innebär även att de som tecknat utan företrädesrätt inte har fått någon tilldelning och att endast en begränsad tilldelning har skett med stöd av subsidiär företrädesrätt. Nyemissionen, med företrädesrätt för bolagets aktieägare, tillför bolaget cirka 60 Mkr före avdrag för emissionskostnader. De nya B-aktierna som tecknats med primär företrädesrätt beräknas bli föremål för handel på NGM Equity omkring den 1 juni 2006. Resterande nya B-aktier beräknas bli föremål för handel på NGM Equity omkring den 9 juni 2006. - Det är mycket glädjande att se ett så stort intresse och förtroende för NovaCasts strategi och pågående förändringsarbete, säger Hans Svensson, VD i NovaCast. Genom kapitalförstärkningen kan vi fullfölja satsningen på att skapa produktionskapacitet för Camito genom ett teknikcentrum samtidigt som nya satsningar görs inom CGI området, där marknaden nu verkligen tar fart. För ytterligare information kontakta Hans Svensson, VD NovaCast, 0457- 386 302 eller 070-565 2250. Mer information finns även på www.novacast.se Novacasts affärsidé är att utveckla och marknadsföra kunskapsbaserade datorsystem och därigenom skapa en möjlighet för företag och organisationer att effektivisera och förbättra sin verksamhet.

Ämnen

  • Ekonomi, finans