Pressmeddelande -

UTVECKLINGEN UNDER 4 KV HAR VARIT FORTSATT POSITIV

Fortsatta tillväxt- och resultatförbättringar bland de onoterade portföljbolagen under oktober och november kombinerat med en fortsatt positiv utveckling för Nove Capital Fund har skapat förutsättningar för ytterligare resultatförbättringar under fjärde kvartalet. Explorica, MyPublisher, Strax och Qbranch har utvecklats väl under en längre tid och nu ser vi även de första positiva tecknen inom Bytek Systems. Bytek Systems lanserade en betaversion av NetPod® under oktober månad och produkten har i test bland annat fått maximala fem stjärnor i en användarutvärdering på CNET. I samband med bokslutskommunikén, som offentliggörs den 20 februari 2006, kommer även detaljer och en tidsplan för utskiftningen till aktieägarna av Novestras andelar i Nove Capital Fund att presenteras. ”Vi har sett en fortsatt stark försäljningstillväxt bland våra onoterade portföljbolag och såsom en följd av den starka tillväxten ser vi nu också kraftiga resultatförbättringar i bolagen”, säger Novestras VD, Peter Ekelund. Frågor besvaras av Peter Ekelund, VD, AB Novestra, tel. 08-545 017 50. Om AB Novestra Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består bl a av större innehav i Bytek Systems AB, Explorica, Inc., MyPublisher, Inc., Netsurvey AB, Qbranch AB och Strax Holdings, Inc. Novestra har via Nove Capital Fund även investeringar och engagemang i noterade bolag främst i Norden, vars aktier bedöms ha goda värdeutvecklingsmöjligheter på grund av att de individuella verksamheterna befinner sig i speciella situationer såsom rekonstruktioner, turnarounds eller bolag i branscher som befinner sig i konsolideringsfaser. Novestras aktie finns noterad på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com.

Ämnen

  • Ekonomi, finans