Wqwi4x60foxgezjvwurl

Barnkonventionens dag - men Sverige får kritik av FN

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 18:50 CET

Idag är det Barnkonventionens dag. Barnkonventionen är ratificerad av Sverige. Men Sverige får kritik av FN:s barnrättskommitté, bland annat för att man inte gjort konventionen till svensk lag och även för att man inte ratificerat tredje tilläggsprotokollet - som handlar om barns rätt att klaga vid orätt behandling.

Qo7k7ohn0ykfksxotkb6

Olika perspektiv - olika ansvarighet

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 00:19 CET

#vistårinteut anser att frågan om ensamkommande är tudelad. Å ena sidan behöver vi titta på orsakerna till hur situationen för ensamkommande är i Sverige just nu och vem som är ansvarig för det. Å andra sidan behöver vi förstå hur det ser ut i länderna som barn flyr från och vem som är ansvarig för att tillhandahålla och framför allt tolka aktuell landinformation.

Wzz1j7o4hvge0i3xqrhu

Stefan Löfven. Let's talk about it. Let them stay.

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2017 15:44 CET

​Under EU-politikernas working lunch EU-toppmötet i Göteborg den 16-17 november 2017 stod beslutsamma representanter från #vistårinteut på Pir 4 i kallblåst med ett budskap till Stefan Löfven: att Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet löser frågan om ensamkommande.

Xkxd0jtzscnkc5ebjggr

En utsträckt hand från #vistårinteut

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 22:56 CET

Idag har strategerna i #vistårinteut skickat brev till statsminister Stefan Löfven.

Kkpqfjkr5gorwmagpwyv

Här finns vi - använd oss och skapa lösningar i din kommun!

Pressmeddelanden   •   Jul 14, 2017 16:42 CEST

Här presenteras initiativ tagna av civilsamhället för att ensamkommande unga ska kunna bo kvar i sina hemkommuner. Det gäller att kommunerna nu hittar en lösning för hur man använder de 195 miljoner regeringen tillsammans med Vänsterpartiet har avsatt för att säkerställa att ensamkommande kan bo kvar under asylprocessen. Det går dessutom att göra omedelbart.

Lqiz6vjyr9rs6gwlkbtd

Riksorganisationer, NGOs, församlingar och politiska partier på riks-, läns- och distriktsnivå som ställt sig bakom kravet på amnesti

Blogginlägg   •   Maj 11, 2017 23:33 CEST

I det här blogginlägget samlar vi alla riksorganisationer, NGOs, församlingar och politiska partier på riks-, läns- och distriktsnivå som skrivit under våra krav. Uppdatering görs med jämna mellanrum.

Un3ja5gzriiipedw6mix

Oetiska åldersexperiment på unga asylsökande

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 22:15 CET

Först blir barn åldersuppskrivna utan åldersbedömning. Sen blir de åldersuppskrivna med stöd av en kritiserad metod - när de är på väg att fylla eller har fyllt 18 år. Trots kritik mot åldersbedömningarna på Migrationsverket granskas inte förfarandet. Varför?

Un3ja5gzriiipedw6mix

Ingen kan längre säga att den inte visste

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 00:13 CET

Finansministern menar att långa handläggningstider för ensamkommande är naturligt på grund av att "så många flyktingar kom under samma tidsperiod". Men #vistårinteut menar att det finns fler förklaringar till den långa väntetiden. Dessutom kommer nu tung kritik från rättsläkare och barnläkare mot både Migrationsverket och Rättsmedicinalverket angående de medicinska åldersutredningarna.

Xkxd0jtzscnkc5ebjggr

Du har inte förmått göra din underårighet sannolik

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2017 15:32 CET

​Den 9 november publiceras en rapport om de åldersuppskrivningar som skett i massomfattning av ensamkommande flyktingbarn. Rapporten visar hur reglerna som förbjuder utvisning av barn som saknar ett ordnat mottagande har rundats. Rapporten kommer att presenteras på en presskonferens den 9 november kl 15 hos Barnrättsbyrån, Hornsgatan 83 i Stockholm. Media är välkomna!

Tkwcmwhqjjdxvflo8uxj

Synpunkter angående regleringsbrev till Migrationsverket 2018

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2017 14:37 CET

Idag har #vistårinteut skickat en skrivelse med synpunkter på regleringsbrevet till Migrationsverket för år 2018 till migrationsminister Heléne Fritzon och Justitiedepartementet. Skrivelsen skickas för att vi tycker att det är viktigt att vi som arbetar med ensamkommande barn och unga får våra synpunkter dokumenterade. Nedan följer våra tre angelägna förslag.

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Grundare #vistårinteut
 • Talesperson och kontaktperson #vistårinteut
 • vistarinteut@gmail.com
 • +46708494732

 • Presskontakt
 • Grundare #vistårinteut
 • Talesperson och kontaktperson #vistårinteut
 • vistarinteut@gmail.com
 • +46733969418

 • Presskontakt
 • Kontaktperson #vistårinteut Stockholm
 • vistarinteut@gmail.com
 • +46706803 349

 • Presskontakt
 • Kontaktperson #vistårinteut Stockholm
 • tlvistarintegatnutrkwe@gmarlil.com
 • +46707413 655

 • Presskontakt
 • Kontaktperson #vistårinteut Göteborg
 • vistarinteut@gmail.com
 • +46738423855

 • Presskontakt
 • Kontaktperson #vistårinteut Göteborg
 • +4670 690 77 23

 • Presskontakt
 • Kontaktperson #vistårinteut Gotland
 • ceoxhctncilia.laxtesphherdenntscstokam@tellqviia.ctuuuaglddnom
 • +46706975306

 • Presskontakt
 • Kontaktperson #vistårinteut UNG
 • vcalexander.e.kigkqzaxpifranosipxnzegon@mgwdhotmaijneel.se
 • +46722252560

Om #vistårinteut

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut - The network #vistårinteut "We can't stand it"

The movement #vistårinteut, "We can't stand it", was jumpstarted ten months ago by almost 9000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have more than 56 000 persons agreeing with us by liking our Facebook page. We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.

Rörelsen #vistårinteut består av professionella och volontärer som på ett eller annat sätt möter och är engagerade i gruppen asylsökande ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har lång erfarenhet av att jobba med gruppen ensamkommande. Vi ser ensamkommande asylsökande barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn.