Qlfynik9bvidljplmxtu

Suicid och suicidförsök ensamkommande unga

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2017 18:39 CEST

Sedan januari 2017 och fram tills idag har yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut fått kännedom om över hundra suicidala ensamkommande unga som gjort allvarliga självmordsförsök. Det faktiska antalet självmordsförsök är omöjligt att räkna men flera av de unga har gjort upprepade försök. Det är mycket svårt att få information och därför gör vi antagandet att det finns ett stort mörkertal.

Un3ja5gzriiipedw6mix

Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömningar - ett rättsosäkert haveri

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2017 16:10 CEST

Rättsläkaren Fredrik Tamsen, Rättsmedicinalverket, konstaterar att Rättsmedicinalverkets metod för att göra bedömningar om ålder utifrån knäledens mognad har en svag vetenskaplig grund och en alltför stor felmarginal, hela 19%, vilket är över den gräns Socialstyrelsen satt.

Tqzn8c0ddmp5gx3jda32

Mer pengar till kommuner för ensamkommandes boende men ännu ingen lösning i sikte

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2017 22:57 CEST

​Kommentar från yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut angående vice finansminister ​Per Bolunds artikel i SvD ikväll om regeringens satsning på ensamkommande i höstbudgeten.

Xkxd0jtzscnkc5ebjggr

Rapport om rättsosäkerhet i asylprocessen för ensamkommande barn och unga - Min mamma är blind på ena örat och min pappa odlar bomber

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2017 10:22 CEST

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut (VSIU) har sedan juni 2017 samlat in dokumentation av hur ensamkommande unga har hanterats och hanteras i asylprocessen. Insamlingen har mynnat ut i en rapport som synliggör det nätverket sett under snart ett års tid; att rättssäkerheten är satt ur spel när det gäller ungas asylprocess.

I8rfkx8tbstsqpdzgso7

Ensamkommande behöver lösningar - inte tomma ord

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2017 20:37 CEST

Den rättsosäkra asylprocessen är orsaken till dagens krissituation för ensamkommande unga. Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut som arbetat dygnet runt under de senaste 11 månaderna för att förändra situationen för gruppen ensamkommande, vill att våra folkvalda politiker tar ansvar - låt de unga stanna. Allt annat är orimligt ur ett humanitärt och samhälleligt perspektiv.

Rcfknmtmezjprb8n2duj

#vistårinteut yrkes- och volontärnätverk del 19 - Det är en självklarhet för mig

Blogginlägg   •   Aug 16, 2017 12:43 CEST

Det är snart ett år som jag fick syn på lilla Alan drivande på en strand i Turkiet. Mitt hjärta brast och jag kände att något måste göras för att hjälpa alla de barn som hade kommit till Sverige.

Kkpqfjkr5gorwmagpwyv

Här finns vi - använd oss och skapa lösningar i din kommun!

Pressmeddelanden   •   Jul 14, 2017 16:42 CEST

Här presenteras initiativ tagna av civilsamhället för att ensamkommande unga ska kunna bo kvar i sina hemkommuner. Det gäller att kommunerna nu hittar en lösning för hur man använder de 195 miljoner regeringen tillsammans med Vänsterpartiet har avsatt för att säkerställa att ensamkommande kan bo kvar under asylprocessen. Det går dessutom att göra omedelbart.

Lqiz6vjyr9rs6gwlkbtd

Riksorganisationer, NGOs, församlingar och politiska partier på riks-, läns- och distriktsnivå som ställt sig bakom kravet på amnesti

Blogginlägg   •   Maj 11, 2017 23:33 CEST

I det här blogginlägget samlar vi alla riksorganisationer, NGOs, församlingar och politiska partier på riks-, läns- och distriktsnivå som skrivit under våra krav. Uppdatering görs med jämna mellanrum.

D3qhbwlowhteysfsb2pt

#vistårinteut kommenterar riksdagsdebatten om ensamkommandes situation

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 19:31 CEST

Igår höll riksdagen en debatt om ensamkommandes situation. Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut var där och lyssnade. Vi tackar partierna för den ödmjukt hållna och väl genomförda debatten. Här är vår kommentar.

Lvtliinnfw9owqx3dtvo

Nu startar vi kampanjen #låtdeungastanna

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2017 15:21 CEST

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Grundare #vistårinteut
 • Talesperson och kontaktperson #vistårinteut
 • virmstffarinteaqfqwjut@gugmayeirbfiltu.com
 • +46708494732

 • Presskontakt
 • Grundare #vistårinteut
 • Talesperson och kontaktperson #vistårinteut
 • visttwtparajyfinfiteutrt@gctmailry.com
 • +46733969418

 • Presskontakt
 • Kontaktperson #vistårinteut Stockholm
 • vigpstarrxdmincmtekvcwutapzk@grozkmaxrgiczil.cikoldzom
 • +46706803 349

 • Presskontakt
 • Kontaktperson #vistårinteut Stockholm
 • viihdkstarjpsciyhyingvtezzut@gmadvesil.com
 • +46707413 655

 • Presskontakt
 • Kontaktperson #vistårinteut Göteborg
 • hjvistsvarqoeqwcinteutstbqou@gxdcudhmail.com
 • +46738423855

 • Presskontakt
 • Kontaktperson #vistårinteut Göteborg
 • +4670 690 77 23

 • Presskontakt
 • Kontaktperson #vistårinteut Gotland
 • cecilia.herdenstam@telia.com
 • +46706975306

 • Presskontakt
 • Kontaktperson #vistårinteut UNG
 • alexander.e.franzen@hotmail.se
 • +46722252560

Om #vistårinteut

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut - The network #vistårinteut "We can't stand it"

The movement #vistårinteut, "We can't stand it", was jumpstarted ten months ago by almost 9000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have more than 56 000 persons agreeing with us by liking our Facebook page. We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.

Rörelsen #vistårinteut består av professionella och volontärer som på ett eller annat sätt möter och är engagerade i gruppen asylsökande ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har lång erfarenhet av att jobba med gruppen ensamkommande. Vi ser ensamkommande asylsökande barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn.