Skip to main content

Taggar

Olika perspektiv - olika ansvarighet

Olika perspektiv - olika ansvarighet

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 00:19 CET

#vistårinteut anser att frågan om ensamkommande är tudelad. Å ena sidan behöver vi titta på orsakerna till hur situationen för ensamkommande är i Sverige just nu och vem som är ansvarig för det. Å andra sidan behöver vi förstå hur det ser ut i länderna som barn flyr från och vem som är ansvarig för att tillhandahålla och framför allt tolka aktuell landinformation.

Stefan Löfven. Let's talk about it. Let them stay.

Stefan Löfven. Let's talk about it. Let them stay.

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2017 15:44 CET

​Under EU-politikernas working lunch EU-toppmötet i Göteborg den 16-17 november 2017 stod beslutsamma representanter från #vistårinteut på Pir 4 i kallblåst med ett budskap till Stefan Löfven: att Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet löser frågan om ensamkommande.

En utsträckt hand från #vistårinteut

En utsträckt hand från #vistårinteut

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 22:56 CET

Idag har strategerna i #vistårinteut skickat brev till statsminister Stefan Löfven.

Oetiska åldersexperiment på unga asylsökande

Oetiska åldersexperiment på unga asylsökande

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 22:15 CET

Först blir barn åldersuppskrivna utan åldersbedömning. Sen blir de åldersuppskrivna med stöd av en kritiserad metod - när de är på väg att fylla eller har fyllt 18 år. Trots kritik mot åldersbedömningarna på Migrationsverket granskas inte förfarandet. Varför?

Ingen kan längre säga att den inte visste

Ingen kan längre säga att den inte visste

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 00:13 CET

Finansministern menar att långa handläggningstider för ensamkommande är naturligt på grund av att "så många flyktingar kom under samma tidsperiod". Men #vistårinteut menar att det finns fler förklaringar till den långa väntetiden. Dessutom kommer nu tung kritik från rättsläkare och barnläkare mot både Migrationsverket och Rättsmedicinalverket angående de medicinska åldersutredningarna.

Du har inte förmått göra din underårighet sannolik

Du har inte förmått göra din underårighet sannolik

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2017 15:32 CET

​Den 9 november publiceras en rapport om de åldersuppskrivningar som skett i massomfattning av ensamkommande flyktingbarn. Rapporten visar hur reglerna som förbjuder utvisning av barn som saknar ett ordnat mottagande har rundats. Rapporten kommer att presenteras på en presskonferens den 9 november kl 15 hos Barnrättsbyrån, Hornsgatan 83 i Stockholm. Media är välkomna!

Synpunkter angående regleringsbrev till Migrationsverket 2018

Synpunkter angående regleringsbrev till Migrationsverket 2018

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2017 14:37 CET

Idag har #vistårinteut skickat en skrivelse med synpunkter på regleringsbrevet till Migrationsverket för år 2018 till migrationsminister Heléne Fritzon och Justitiedepartementet. Skrivelsen skickas för att vi tycker att det är viktigt att vi som arbetar med ensamkommande barn och unga får våra synpunkter dokumenterade. Nedan följer våra tre angelägna förslag.

Hög psykisk och fysisk ohälsa hos oss som möter ensamkommande

Hög psykisk och fysisk ohälsa hos oss som möter ensamkommande

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2017 12:09 CET

Nätverket #vistårinteut har under den senaste månaden kartlagt psykisk och fysisk hälsa hos personer som arbetar med eller engagerar sig i ensamkommande. Nästan 700 personer har hittills svarat på vår enkät som rör nuläget kring hälsa, sjukskrivningsnivåer och arbetsuppgifter. Bland de som svarat finns många från de redan ytterst ansträngda yrkesgrupperna lärare och socionomer.

Gode männen larmar - stor rättsosäkerhet för ensamkommande barn och unga

Gode männen larmar - stor rättsosäkerhet för ensamkommande barn och unga

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2017 10:57 CET

#vistårinteut publicerar härmed ett upprop av gode män som även publicerats i Sydsvenskan. Underskrifterna från de drygt 300 gode männen visar att frågan om ensamkommande rör många fler yrkeskategorier än de som vanligtvis förknippas med gruppen.

Suicid och suicidförsök ensamkommande unga - sammanställning av #vistårinteut

Suicid och suicidförsök ensamkommande unga - sammanställning av #vistårinteut

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2017 13:05 CEST

#vistårinteut har sedan januari 2017 på frivillig väg samlat information om händelser som beskrivs som fullbordade suicid och suicidförsök. Insamling sker fortlöpande och texten uppdateras. Här är vår sammanställning.

Kunskapshöjande eftermiddag i Göteborg angående situationen för ensamkommande i Sverige och Afghanistan

Kunskapshöjande eftermiddag i Göteborg angående situationen för ensamkommande i Sverige och Afghanistan

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2017 17:43 CEST

Måndagen den 23 oktober arrangerar #vistårinteut tillsammans med Frälsningsarmén en kunskapshöjande eftermiddag angående den förvärrade situationen för ensamkommande i Sverige och Afghanistan.

Rättsosäkerhet och brister i asylprocessen ger det skuggsamhälle ni inte vill ha

Rättsosäkerhet och brister i asylprocessen ger det skuggsamhälle ni inte vill ha

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2017 17:55 CEST

Ensamkommande unga som rotat sig här i Sverige kastas ut från boenden, skolor och nätverk till ett liv utan några som helst rättigheter. Stat och myndigheter pressar in barn och unga i det som brukar kallas skuggsamhället. Rättsosäkerheten i asylprocessen och de långa handläggningstiderna är orsakerna. Är det rimligt? Hur långt är politikerna beredda att gå för att utvisa unga?

Om kärnan brister spelar skalet ingen roll

Om kärnan brister spelar skalet ingen roll

Pressmeddelanden   •   Okt 14, 2017 15:06 CEST

Enligt den tillfälliga lagen som trädde i kraft den 20 juli 2016 skulle barn undantas om de registrerades som asylsökande före den 24 november 2015: "Med hänsyn till att barn kan antas bli särskilt utsatta genom de nya reglerna [...] bör [det] därför finnas en övergångsbestämmelse som anger att lagen inte ska tillämpas när ansökningar om uppehållstillstånd prövas i dessa fall".

Avhumaniseringsprocess av värsta sort

Avhumaniseringsprocess av värsta sort

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2017 21:54 CEST

Kommunerna har enligt Socialstyrelsen ett uppdrag att stödja unga upp till 21 år. Socialstyrelsen definierar unga som "de som fyllt 18 men inte 21 år" och beskriver att Socialnämndens ansvar är "barn och unga i åldersgruppen 0–20 år". Ensamkommande "kan vara en grupp i behov av extra mycket stöd och hjälp även efter att de fyllt 20 år".

Inte enstaka fall - systematisk rättsosäkerhet

Inte enstaka fall - systematisk rättsosäkerhet

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2017 23:51 CEST

#vistårinteut har kännedom om att sjutton personer, varav tio ensamkommande unga, igår skulle deporteras till Afghanistan. Sex ensamkommande unga blev kvar i Sverige och två av dem är utsläppta ur förvar. Fyra blev deporterade.

Vi behöver veta - vad tror S och M kommer att hända om ingenting görs?

Vi behöver veta - vad tror S och M kommer att hända om ingenting görs?

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2017 18:09 CEST

Anders Holmberg ställde i söndags den "hetaste frågan när det gäller migrationspolitiken just nu" i SVT Agenda - Vad ska hända den stora grupp ensamkommande som kom 2015? Vi vill ställa en uppföljande fråga - vad tror Socialdemokraterna och Moderaterna händer om ingenting görs för att lösa den här situationen? Det är valår och vi behöver veta.

Förvarstagna ensamkommande unga - deportation 10 oktober

Förvarstagna ensamkommande unga - deportation 10 oktober

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2017 13:25 CEST

#vistårinteut informerar om ett antal unga förvarstagna.

Ny tvångsdeportation av åldersuppskriven ensamkommande - benefit of the doubt är åsidosatt

Ny tvångsdeportation av åldersuppskriven ensamkommande - benefit of the doubt är åsidosatt

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2017 12:24 CEST

Jawad Moalemi är en ensamkommande ungdom som är satt i förvar sedan i augusti. Han kommer troligen att tvångsdeporteras till Afghanistan den 10 oktober. Han flyttas med stor sannolikhet från förvaret i Märsta till förvaret i Kållered någon gång i slutet av nästa vecka.

Centerpartiets stämma - kommentar

Centerpartiets stämma - kommentar

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2017 19:28 CEST

#vistårinteut kommenterar debatten om ensamkommande under Centerpartiets stämma. Debatten innehöll många, kloka och bra inlägg från C-ombud runt om i landet. Partiledare, partistyrelse och migrationstalesperson är överens om att det behövs snabba lösningar och att Centerpartiet vill ta fram konkreta och genomförbara förslag för att lösa situationen för ensamkommande som har varit länge i Sverige.

#vistårinteut får Katarina Taikonpriset 2017

#vistårinteut får Katarina Taikonpriset 2017

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2017 10:08 CEST

Katarina Taikon-priset ska varje år uppmärksamma och belöna människorättsförsvarare som genom sitt arbete stärker och skyddar de mänskliga rättigheterna i Stockholms stad. I år delas priset ut till Maria-Teresa Asplund, Fred Taikon och #vistårinteut. #vistårinteut är rörda och stolta över att vårt arbete för ensamkommandes mänskliga rättigheter uppmärksammats av juryn. Tack!