Skip to main content

Taggar

Kommer Thord Eriksson att få det här mallsvaret från Heléne Fritzon?

Kommer Thord Eriksson att få det här mallsvaret från Heléne Fritzon?

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2017 20:59 CEST

​Nätverket #vistårinteut har fått tillgång till ett förskrivet brev som skickats ut till samtliga i den socialdemokratiska riksdagsgruppen och som efterfrågats av en del socialdemokrater. Brevet ska kunna användas som standardsvar till människor som i vanmakt över situationen för ensamkommande skriver brev till riksdagsmän.

Suicid och suicidförsök ensamkommande unga

Suicid och suicidförsök ensamkommande unga

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2017 18:39 CEST

Sedan januari 2017 och fram tills idag har yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut fått kännedom om över hundra suicidala ensamkommande unga som gjort allvarliga självmordsförsök. Det faktiska antalet självmordsförsök är omöjligt att räkna men flera av de unga har gjort upprepade försök. Det är mycket svårt att få information och därför gör vi antagandet att det finns ett stort mörkertal.

Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömningar - ett rättsosäkert haveri

Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömningar - ett rättsosäkert haveri

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2017 16:10 CEST

Rättsläkaren Fredrik Tamsen, Rättsmedicinalverket, konstaterar att Rättsmedicinalverkets metod för att göra bedömningar om ålder utifrån knäledens mognad har en svag vetenskaplig grund och en alltför stor felmarginal, hela 19%, vilket är över den gräns Socialstyrelsen satt.

Mer pengar till kommuner för ensamkommandes boende men ännu ingen lösning i sikte

Mer pengar till kommuner för ensamkommandes boende men ännu ingen lösning i sikte

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2017 22:57 CEST

​Kommentar från yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut angående vice finansminister ​Per Bolunds artikel i SvD ikväll om regeringens satsning på ensamkommande i höstbudgeten.

#vistårinteut kommenterar riksdagsdebatten om ensamkommandes situation

#vistårinteut kommenterar riksdagsdebatten om ensamkommandes situation

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 19:31 CEST

Igår höll riksdagen en debatt om ensamkommandes situation. Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut var där och lyssnade. Vi tackar partierna för den ödmjukt hållna och väl genomförda debatten. Här är vår kommentar.

Rapport om rättsosäkerhet i asylprocessen för ensamkommande barn och unga - Min mamma är blind på ena örat och min pappa odlar bomber

Rapport om rättsosäkerhet i asylprocessen för ensamkommande barn och unga - Min mamma är blind på ena örat och min pappa odlar bomber

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2017 10:22 CEST

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut (VSIU) har sedan juni 2017 samlat in dokumentation av hur ensamkommande unga har hanterats och hanteras i asylprocessen. Insamlingen har mynnat ut i en rapport som synliggör det nätverket sett under snart ett års tid; att rättssäkerheten är satt ur spel när det gäller ungas asylprocess.

Ensamkommande behöver lösningar - inte tomma ord

Ensamkommande behöver lösningar - inte tomma ord

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2017 20:37 CEST

Den rättsosäkra asylprocessen är orsaken till dagens krissituation för ensamkommande unga. Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut som arbetat dygnet runt under de senaste 11 månaderna för att förändra situationen för gruppen ensamkommande, vill att våra folkvalda politiker tar ansvar - låt de unga stanna. Allt annat är orimligt ur ett humanitärt och samhälleligt perspektiv.

Nu startar vi kampanjen #låtdeungastanna

Nu startar vi kampanjen #låtdeungastanna

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2017 15:21 CEST

S-kvinnorna säger nej till stopp för utvisningarna till Afghanistan

S-kvinnorna säger nej till stopp för utvisningarna till Afghanistan

Pressmeddelanden   •   Aug 20, 2017 15:01 CEST

​S-kvinnornas kongress Karlstad 20 augusti. #vistårinteut är på plats på kongressen. Vi har precis lyssnat på votering om att göra ett uttalande om att stoppa utvisningarna till Afghanistan. Uttalandet fick inte bifall. S-kvinnorna har även röstat nej till bifall i en motion som berör samma fråga.

Del 2 - Bristande rättssäkerhet i systemen får unga att sätta sig i strejk

Del 2 - Bristande rättssäkerhet i systemen får unga att sätta sig i strejk

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2017 18:46 CEST

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut har lyssnat på P1 Morgons intervjuer med migrationsminister Hélene Fritzon och Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer. Vi vill med detta pressmeddelande möta påståendet att Sverige har ett av världens mest rättssäkra system.

Del 1 - Den andra bilden av 83%

Del 1 - Den andra bilden av 83%

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2017 17:43 CEST

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut har lyssnat på P1 Morgons intervjuer med migrationsminister Hélene Fritzon och Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer. Vi vill med detta pressmeddelande förklara hur vi ser på sentensen "att 83% av alla ensamkommande barn får stanna i Sverige".

Det kunde varit din ungdom

Det kunde varit din ungdom

Pressmeddelanden   •   Aug 07, 2017 17:44 CEST

Sedan igår sittstrejkar representanter för Ung i Sverige på Mynttorget i Stockholm. Ung i Sverige är ett nystartat initiativ som enligt sin ​hemsida består av unga som är precis som alla andra och med samma behov av trygghet och säkerhet som alla andra unga i Sverige. Den enda och stora skillnaden är att de riskerar att utvisas till länder som befinner sig i väpnade konflikter och terror.

Sverige bryter mot EUs asylprocedurdirektiv

Sverige bryter mot EUs asylprocedurdirektiv

Pressmeddelanden   •   Aug 06, 2017 16:58 CEST

Tiotusentals asylsökande som kom 2015 har fortfarande inte varit på sin första intervju efter mer än två år. Detta kan enligt vad #vistårinteut erfar strida mot EU-direktiven eftersom medlemsstaterna enligt EUs asylprocedurdirektiv under alla omständigheter ska slutföra prövningsförfarandet i första instans inom högst 21 månader.

Sweden is violating European Union Directives

Sweden is violating European Union Directives

Pressmeddelanden   •   Aug 06, 2017 16:56 CEST

Tens of thousands of refugees that arrived in 2015 still have not been for their first interview at the Swedish Migration Agency. This according to #vistårinteut is going against the European Union rules since, according to the European Union Asylum Procedure Directives, under any circumstances all cases should be processed and concluded through their first review within at the most 21 months.

Första lokalavdelningen av #vistårinteut UNG bildas i Grästorp

Första lokalavdelningen av #vistårinteut UNG bildas i Grästorp

Pressmeddelanden   •   Aug 05, 2017 23:36 CEST

Under Almedalsveckan startade vi vår ungdomssektion, #vistårinteut UNG och den 11-13 augusti startar Grästorp den första lokala #vistårinteut UNG!

Once again Sweden is planning to deport a convert to Afghanistan

Once again Sweden is planning to deport a convert to Afghanistan

Pressmeddelanden   •   Jul 31, 2017 00:22 CEST

This is one press release that we wish we didn't have to write. Once again Sweden is planning to deport a convert to Afghanistan. Nasir is his name and he came alone to Sweden 6 years ago. He will be deported to Kabul, Afghanistan against his will on Tuesday the 1st of August.

Sverige bryter mot Europakonventionen - ännu en kristen konvertit riskerar tvångsdeportation

Sverige bryter mot Europakonventionen - ännu en kristen konvertit riskerar tvångsdeportation

Pressmeddelanden   •   Jul 29, 2017 23:15 CEST

Det här pressmeddelandet önskar vi att vi slapp skriva. Återigen tänker Sverige utvisa en konvertit till Afghanistan. Nasir heter han och han kom till Sverige för sex år sedan som ensamkommande. Han ska mot sin vilja utvisas tisdag den första augusti till Kabul, Afghanistan.

Hej Hélene Fritzon - när kan vi ses och samtala?

Hej Hélene Fritzon - när kan vi ses och samtala?

Pressmeddelanden   •   Jul 27, 2017 21:50 CEST

#vistårinteut lyssnar intresserat på dagens presskonferens angående Löfvens regeringsombildning. Vi säger varmt välkommen till dig Heléne Fritzon. Det är hoppfullt och spännande att du är en migrationsminister som vill samarbeta. Vi vill särskilt lyfta fram att du nämner samverkan "med partier på andra sidan blockgränsen" samt att du "tycker om att finna lösningar" [...] "för medborgarnas bästa".

I Göteborg står de frivilliga organisationerna redo att börja jobba - var är ni, socialdemokrater?

I Göteborg står de frivilliga organisationerna redo att börja jobba - var är ni, socialdemokrater?

Pressmeddelanden   •   Jul 27, 2017 21:31 CEST

​10 834 631 kronor. Det är vad Göteborg beräknas att få för att stoppa omflyttningar av unga i asylprocess när riksdagen beslutat om regeringens förslag till höständringsbudget. I Göteborg står de frivilliga organisationerna Reningsborg och Agape redo. Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ driver frågan.

World's Children's Prize Foundation  - världens största barnrättsutbildning skriver under för amnesti!

World's Children's Prize Foundation - världens största barnrättsutbildning skriver under för amnesti!

Pressmeddelanden   •   Jul 22, 2017 14:12 CEST

Rörelsen #vistårinteut har i dagarna fått en fantastisk bekräftelse på att många med oss tycker att situationen för ensamkommande unga i Sverige är ohållbar: världens största barnrättsutbildning skriver under för amnesti. Tillsammans kan vi göra skillnad!