Skip to main content

Hur många fler barn och unga ska dö innan Sverige ger amnesti?

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2017 19:16 CEST

Rörelsen #vistårinteut befinner sig idag på s-kongress och har med intresse följt Socialdemokraternas debatt om migrationsfrågan. 

Man pratar om att revidera förslaget om familjeåterförening. Man önskar permanenta uppehållstillstånd. Man vill ge mer humanitär hjälp till flyktingars hemländer och även öka antalet kvotflyktingar. 

Man nämner även ensamkommande och tre talare har i skrivande stund använt ordet amnesti. Enstaka socialdemokrater, som till exempel Malin Lauber, Patrick Gladh och Ann Franzén hävdar med bestämdhet att Sverige ska visa vägen för en solidarisk och human migrationspolitik, att utvisningarna av ensamkommande måste upphöra omedelbart och att Sverige ska erbjuda en fristad för dem som söker skydd från krig. Soraya Zarza Lundberg menar att vi har ett ansvar for de som kom 2015. Jon Gunnarsson är stolt över Sveriges flyktingmottagande 2015. Erica Parkås saknar en motion som ger amnesti till ensamkommande barn och unga som varit i Sverige i mer än ett år. 

Samtidigt pratar statsminister Stefan Löfvén endast om vikten av ett effektivt återvändadesystem! Men Stefan, ensamkommande barn och unga kan ju inte återvända! Ingenting sägs av partiledningen om rättsosäkerhet i asylprocessen för ensamkommande barn och unga eller hur Sverige just nu hanterar ensamkommande barn och unga. 

Rörelsen #vistårinteut vill därför påpeka följande: 

  • Alla ensamkommande har inte fått en rättsäker prövning. Det stämmer heller inte att 84% får stanna och att vi inte skickar tillbaka minderåriga.
  • Inget statsråd nämner hur Sverige ska ta ansvar för de ensamkommande barn och unga som redan är i landet. Varför har Socialdemokraterna så svårt att se lidandet hos våra ensamkommande barn och unga. Det är de som bär på trauman och på nytt blir traumatiserade; den här gången av svenska staten.
  • Det är inte tillräckligt att kämpa för en bättre migrationspolitik på EU-nivå när barn i Sverige tar livet av sig. Vi måste tänka bakåt på de som redan är här.
  • Vi ställer frågan till partiledningen: hur många fler ensamkommande ska dö i Sverige innan ett beslut på amnesti kommer?

Vi har sett en myndighetskris men snarare är detta en politisk och i allra högsta grad ideologisk kris - vem vill Socialdemokraterna vara? 

Det pratas mycket om ordning och reda. För rörelsen #vistårinteut handlar ordning och reda om att barn och unga ska ha rätt till skydd och trygghet. Därför: ordning och reda = amnesti nu!

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Kontaktpersoner #vistårinteut
Kinna Skoglund 070 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg 073 – 396 94 18

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. De ska alltså behandlas på samma sätt som alla andra barn och unga i Sverige.

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Kommentarer (1)

    Emanuel!
    Vi har ingen politik om öppna gränser. Vi vill skydda de barn och ungdomar som kommit hit till skydd för att inte utsättas för mer terror, krig och våld. Däremot har du med ditt uttalande ställt dig på terroristernas sida. Du förstår att om ett terrorattentat utförs i Kabul så är de människorna som utsätts för attentatet lika mycket offer som de som utsattes för attentat i Stockholm. Jag tror att du förstår det om du tänker efter.

    - Anna-Lena Norberg - 2017-04-10 11:22 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera