Skip to main content

#vistårinteut sörjer offren för terrorattacken i Stockholm

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2017 23:09 CEST

Rörelsen #vistårinteut sörjer offren för den fruktansvärda terrorattacken i Stockholm och våra tankar går till de drabbade. Vi hedrar dem genom att ha en tyst minut lördag den 8 april 14.00 på vårt Mötestorg mitt emot Svenska mässan. 

Vi sörjer offren. Men vi vill också lyfta det goda; otaliga vittnesmål om det som hände mitt i chock och smärta - människor som sträckte ut sina händer och hjälpte varandra med härbärge, mat och kanske en skjuts hem till de som väntade oroligt. Sociala medier svämmar i skrivande stund över av kärlek och medkänsla. 

Mitt i sorgen ser vi att medborgarna vill leva i öppenhet och demokrati. Och det är precis så vi bygger skydd mot terrorn. 

Rörelsen #vistårinteut bär en oro för att Sveriges ensamkommande barn och unga får bära skulden för terrorn. Det får inte ske. Ensamkommande barn och unga flyr från terror och våld och det är på grund av skyddsbehov från terror och våld de har kommit hit till oss.  

Attacken hade som syfte att splittra och skrämma. Men vi ska inte låta oss skrämmas. Nu går vi tillsammans. Framåt med kärlek, tillsammans mot amnesti!

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Kontaktpersoner #vistårinteut
Kinna Skoglund 070 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg 073 – 396 94 18

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. De ska alltså behandlas på samma sätt som alla andra barn och unga i Sverige.

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera