Skip to main content

Rörelsen #vistårinteut tolkar Miljöpartiets hållning när det gäller ensamkommande barn och unga

Pressmeddelande   •   Maj 29, 2017 14:49 CEST

Rörelsen #vistårinteut har under helgen bevakat Miljöpartiets kongress i Linköping. Syftet var att följa beslutsprocessen kring ett antal motioner som var särskilt intressanta för oss; de som rörde ensamkommande barn och unga. 

Vi kan konstatera att kongressen biföll tre att-satser i motionerna 10.3 och 10.12 som i stort sett följer de tre krav vi ställer när det gäller situationen för Sveriges ensamkommande barn och unga. 

Mp bifall: Motion 10.3, att-sats 3, "att barn och unga som fortfarande går i skolan får behålla familjehem, gode män och skola". 

#vistårinteut: Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

Mp bifall: Motion 10.12, att-sats 1, "att MP i riksdag och regering verkar för att asylsökande inte skickas till Afghanistan". 

#vistårinteut: Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

Mp bifall: Motion 10.3 med ändringsyrkande från Grön Ungdom, "att MP verkar för att de som kom till Sverige som ensamkommande barn år 2015 ska få permanenta uppehållstillstånd". 

#vistårinteut: Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Klargöranden från #vistårinteut
Vi vill klargöra att vi tolkar Grön Ungdoms ändringsyrkande på samma sätt som intentionen från Grön Ungdom var; att ensamkommande barn och unga ska få permanenta uppehållstillstånd utan prövning. Vi vet också att flera län uppfattade det på detta sätt.

Vi observerade ett starkt stöd för ett ideologiskt ställningstagande för motion 10.1 med ändringsyrkande att den skulle gälla amnesti för ensamkommande. Partistyrelsen gjorde samma observation och lade därför ett ändringsförslag på motion 10.3 med en önskan om att ställa dessa motioner mot varandra. Många kongressombud ville rösta om varje motion för sig. Beslut om ordningsfråga väcktes men den bifölls inte. 

Vi är medvetna om att många anser att en amnesti förutsätter någon slags prövning - logiskt sett borde det innebära att prövning görs utifrån när ett barn anlände till Sverige - den extremt långa handläggningstiden i sig skulle kunna vara skäl till permanent uppehållstillstånd. Det bör vara en enkel procedur - att titta på när asylansökan gjordes och vilken ålder barnet uppgav kan handläggare på Migrationsverket klara relativt lätt nu när trycket på Migrationsverket minskar.

Vi hör från olika håll, bland annat media, att beredningen av den här typen av beslut tar lång tid - men vi vill påminna om att regering och riksdag hastade igenom ett beslut på en tillfällig och djupt kritiserad tillfällig lag våren 2016.

Rörelsen #vistårinteut tackar Miljöpartiet
Vi tackar Miljöpartiet; ni visar insikt kring den katastrofala och orimliga situationen för Sveriges ensamkommande barn och unga. Det är bra, inte minst med tanke på att Sverige nästa år ska göra barnkonventionen till lag. Hur skulle Sverige framstå; man inför barnkonventionen som lag samtidigt som man överger och tvångsdeporterar tiotusentals ensamkommande barn och unga? Om vi tänker oss att Sverige ska utvisa 10 000 ensamkommande barn och unga fram tills december 2017 för att slippa jobbiga frågor från UNHCR, FN, Amnesty och andra, behöver det från och med idag gå ett deportationsplan om dagen; vart och ett med cirka 50 ensamkommande ombord. 

Det är orimligt. 

Kongressens beslut gynnar alla som värnar mänskliga rättigheter
Rörelsen #vistårinteut tror att kongressens beslutsamhet kommer att gynna Miljöpartiet. Det är inte ett misstag att ta ställning för ensamkommande barn på flykt. Miljöpartiet har inte förlorat nån strid; de har förhoppningsvis istället börjat ta upp fighten för ensamkommande barn och unga. 

Vi menar att det även gynnar Sverige. För ju fler politiker som börjar ifrågasätta hanteringen av ensamkommande barn och unga, desto fortare kan Sverige återupprätta sin söndertrasade position som humanitär stormakt. 

Det första steget för att nå den positionen är att stoppa utvisningar av ensamkommande barn och unga. Ett sånt beslut kan och bör migrationsminister Morgan Johansson ta - redan idag.   

Till varje politiker i Sveriges riksdag:
Du som är redo för att ta ställning för barns rättigheter, oavsett var i världen barnet befinner sig: du kan göra det tillsammans med oss. Vi består av över 200 organisationer i Sverige, både på riks- och lokalnivå, vi har 50 000 som gillar vår FB-sida och vi har en kärna av cirka 8500 kunniga och professionella lärare, socionomer, kuratorer, volontärer, psykologer, läkare med flera.

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Kontaktpersoner #vistårinteut
Kinna Skoglund 070 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg 073 – 396 94 18

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.