Skip to main content

Rörelsen vistårinteut vill ha dialog om amnesti med Miljöpartiet

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2017 06:58 CEST

Rörelsen #vistårinteut har bett Gustav Fridolin och Isabella Lövin om ett möte för att diskutera frågan om amnesti för ensamkommande barn och unga. 

Miljöpartiet Jönköpings län, Kalmar län och Norrbottens län, Mp Arvika, Gislaved, Gnosjö, Göteborg, Falun, Järfälla, Jönköping, Kalmar, Klippan, Kristinehamn, Luleå, Mjölby, Norrtälje, Sollefteå, Strömstad, Tomelilla, Tranås och Varberg har ställt sig bakom i skrivande stund. Grön Ungdom på riksnivå, Grön Ungdom Kalmar län, Grön Ungdom Göteborg och Uppsala har ställt sig bakom. Vi vet att fler lokala Mp överväger att ställa sig bakom vårt krav på amnesti.

Även flera centerkretsar ställer sig bakom - senast igår meddelande Centerpartiet Västerås att de går med i #vistårinteut.  

Miljöpartiet har gjort det förut
Nätverket Flyktingamnesti drev frågan om allmän amnesti 2005 vilket ledde till att ett förslag om amnesti lades i riksdagen samma år. Det stöddes av Kristdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet men röstades ner av Socialdemokraterna och Moderaterna. Men under budgetförhandlingarna med socialdemokraterna genomdrev Miljöpartiet och Vänsterpartiet en amnesti för cirka 17000 personer.

Amnestikrav på MPs partikongress
Det ligger ett ändringsyrkande på en motion till partikongressen 26-28 maj i Linköping som är liktydigt med rörelsens krav.

Nu måste politiker börja lyssna
Rörelsen #vistårinteut är oroade över att politiker i Sverige är beredda att sätta mänskliga rättigheter ur spel i en fråga som blivit något av en prestigefråga och som inte längre verkar handla om de rättigheter som de flesta av oss ser som självklara och universella. Det är orimligt att behandla barn som hade skyddsbehov när de kom på det inhumana och rättsosäkra sätt som nu görs av myndigheter och stat. 

Rörelsen #vistårinteut värnar barns och ungas mänskliga rättigheter. Våra krav är rimliga och rättvisa:

Vi vill att ensamkommande barn och unga ska få bo kvar i de kommuner de rotat sig för att de ska kunna leva som människor, inte som boskap.
Vi vill att Sverige omedelbart stoppar alla utvisningar av ensamkommande barn och unga eftersom beslut på utvisningar skett och sker på rättsosäkra och inhumana grunder. 
Vi vill ha #amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige i mer än ett år.

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Kontaktpersoner #vistårinteut
Kinna Skoglund 070 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg 073 – 396 94 18

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera