Skip to main content

Dokument

Civilsamhällets röst

Civilsamhällets röst

Dokument   •   2019-06-17 21:04 CEST

Rapporten "Civilsamhällets röst" är en tematisk sammanställning av de 62 remissyttranden yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut skickade in angående förlängning av den tillfälliga begränsningslagen. Rapporten är sammanställd, författad och redigerad av Helena Mäki, Elisabet Rundqvist och Sara Edvardson Ehrnborg. Grafisk design: Kirsti Haugsand Wennerholm

Projektet Länken, broschyr

Projektet Länken, broschyr

Dokument   •   2018-11-08 09:34 CET

Informationsblad angående ekonomiskt stöd till tillståndssökande

Den 7 juni 2018 röstade en majoritet i riksdagen igenom att ge vissa ensamkommande ungdomar en ny möjlighet till uppehållstillstånd* i Sverige. Detta informationsblad syftar till att sprida information om de tillståndssökandes rättigheter och om kommunens ansvar i processen.

Report about legal uncertainties in the asylum process for unaccompanied minors in Sweden

Since September 2016, the network "Vi Star Inte Ut" ("We Can't Stand It") have received hundreds of testimonies from the network’s members regarding legal incoherencies in the asylum process of unaccompanied minors. The collection started in June and July 2017. This report contains over hundred cases that we consider representative of the numerous faults within Sweden’s current asylum process.

Migrationsverkets brister och misslyckanden måste synliggöras.

Migrationsverkets anställdas upprop till migrationsminister Heléne Fritzon och regeringen i sin helhet. Enligt skribenterna behöver Migrationsverkets "kommunicering av måluppfyllelse och resultat" omprövas eftersom verklighetsbeskrivningar "under alltför lång tid kännetecknats av förenklingar och bortförklaringar".

Synpunkter från #vistårinteut på regleringsbrev för Migrationsverket 2018

#vistårinteut vill med denna skrivelse ge våra synpunkter om regleringsbrevet till Migrationsverket för 2018. Vi har tre angelägna förslag.

Rapport om rättsosäkerhet i asylprocessen för ensamkommande barn och unga

Sedan september 2016 har VSIU mottagit hundratals berättelser av nätverkets medlemmar där det blivit tydligt att rättssäkerheten satts ur spel för ensamkommande i asylprocess. Därför har vi under juni och juli 2017 samlat in och ställt samman ett drygt hundratal fall som vi ser som representativa för hur asylprocessen går till i verkligheten.

Att möta barn på flykt

Att möta barn på flykt

Dokument   •   2017-05-22 08:00 CEST

Migrationsverket fortsätter avveckla sina boenden

Migrationsverket planerar att avveckla alla boenden utom 5 fram till år 2018. Under våren 2017 avvecklar man 78 boenden och "[e]ftersom avvecklingen sker enligt en rangordning som beslutats vid upphandlingstillfället genom konkurrens, kan inte myndigheten ta hänsyn till om det bor någon på ett boende när det avvecklas."

Skrivelse till regeringen

Skrivelse till regeringen

Dokument   •   2017-04-08 23:31 CEST

Socialdemokraterna i Växjö har gjort en skrivelse till regeringen med en önskan om att regeringen ser över hur en amnesti för barn och unga kan se ut och vilka grupper som ska omfattas.