Pressmeddelande -

100 000 sysselsatta i miljöföretag

Flest sysselsatta i miljöföretag finns i Kalmar län. Här arbetar nästan 4 procent i miljöföretag. På andra plats kommer Norrbottens län med 3,3 procent och därefter Gotlands län med 2,9 procent. Minst vanligt att arbeta i miljöföretag är det i Stockholms län. Bara 1,6 procent av stockholmarna arbetar i miljöföretag. De flesta som arbetar i miljöföretag återfinns inom infrastrukturtjänster och teknikföretag. Sammanlagt arbetar hela 45 procent av de sysselsatta i dessa branscher. - Miljöföretagen kommer att få en allt större betydelse för både tillväxt och sysselsättning i framtidens näringsliv. Efterfrågan på framförallt miljöteknik kommer att öka från länder i Öst- och Centraleuropa, säger Nuteks tf generaldirektör Sune Halvarsson. Världsmarknaden för miljöteknik växer och har utsetts av OECD som en av de viktigaste framtidsbranscherna. År 2010 uppskattas en omsättning på 4 000 miljarder kronor. Även i Sverige har exportrådet pekat ut miljöteknik som en tillväxtbransch. 2002 hade branschen den största exporttillväxten på 8,4 procent. För mer information kontakta: Jörgen Lindell, analytiker och projektledare för nyhetsbrevet Nya Fakta & Statistik – Framtidens Näringsliv, 08-681 65 16 Resultatet av analyserna presenteras i Nuteks och IVA:s (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien) nyhetsbrev Nya Fakta & Statistik – Framtidens Näringsliv, nr 7. Läs mer och Anmäl dig till den kostnadsfria prenumerationen på nyhetsbrevet Nya Fakta och Statistik – Framtidens Näringsliv via: www.nutek.se/framtidensnaringsliv NUTEK stärker näringslivet i Sverige genom att bidra till fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner. Nutek är en nationell myndighet.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Kalmar