Pressmeddelande -

Företag som internationaliseras växer mest.

Det räcker inte med att företagen är konkurrenskraftiga; för snabb tillväxt krävs även internationalisering. De företag som är internationaliserade växer mer än de företag som verkar på den svenska marknaden. Det visar Nuteks senaste nyhetsbrev i projektet Framtidens Näringsliv, där 44 stora svenska företag studerats. Det finns många fördelar för företag som blir internationella. Marknaden blir större, skalfördelar inom bland annat produktion, marknadsföring och utveckling kan åstadkommas. Det finns också möjlighet att producera till lägre kostnader. Men det är inte internationaliseringen i sig som är nyckeln till tillväxt. Utmärkande för storleken i tillväxt är att internationaliseringen går fort. Många av de studerade företagen hade en mycket stark tillväxt mellan åren 2001 och 2004. Högst procentuell tillväxt hade Tele2 med 255 procent följt av Kunskapsskolan (254 procent), Ramböll (230 procent), STFI-Packforsk (99 procent) och Ericsson (95 procent). De företag som redan är internationaliserade och som expanderar ytterligare har särskilt god tillväxt. Exempel på sådana företag är Securitas, SSAB och Getinge. De växer i genomsnitt med 30 procent per år. För mer information kontakta: Jörgen Lindell, analytiker och projektledare för nyhetsbrevet Nya Fakta & Statistik – Framtidens Näringsliv, 08-681 65 16 Resultatet av analyserna presenteras i Nuteks och IVA:s (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien) nyhetsbrev Nya Fakta & Statistik – Framtidens Näringsliv, nr 7. Läs mer och Anmäl dig till den kostnadsfria prenumerationen på nyhetsbrevet Nya Fakta och Statistik – Framtidens Näringsliv via: www.nutek.se/framtidensnaringsliv NUTEK stärker näringslivet i hela Sverige genom att bidra till fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner. Nutek är en nationell myndighet.

Ämnen

  • Politik