Pressmeddelande -

Ungdomar vill arbeta i teknikföretag och konsulting

Många ungdomar ser en framtid i teknikföretag men också i växande tjänstebranscher som konsulting. Bland ungdomar är andelen som vill arbeta inom konsulting högre än den andel som idag arbetar i branschen. Skillnaderna är också stora mellan pojkar och flickor. Pojkar vill arbeta i tillverkningsindustrin medan flickor vill arbeta inom vård och omsorg. I Nuteks senaste nyhetsbrev i projektet Framtidens Näringsliv, redovisas svaren på fem frågor som Nutek och IVA ställt till ungdomar via webbsidan Lunarstorm. Resultaten baserar sig på omkring 100 000 svar från ungdomar mellan 13 och 18 år. Svaren ger en bild av hur ungdomar ser på sitt framtida yrkesliv. Fordons-, mobil och elektronikföretag samt IT och reklam är branscher där ungdomar tror att lönen kommer att vara högst. Lönen har också större betydelse för pojkar än för flickor. Det är betydligt vanligare att pojkar vill arbeta i dessa branscher än flickor. Samtidigt uppger 27 procent av pojkarna att de tror att deras föräldrar vill att de ska arbeta inom de företag som tillverkar fordon, mobiltelefoner eller elektronikprodukter. Bland flickorna uppger 29 procent att de tror att föräldrarna vill att de arbetar inom vård och omsorg. För mer information kontakta: Jörgen Lindell, analytiker och projektledare för nyhetsbrevet Nya Fakta & Statistik – Framtidens Näringsliv, 08-681 65 16 NUTEK stärker näringslivet i hela Sverige genom att bidra till fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner. Nutek är en nationell myndighet.

Ämnen

  • Politik