Pressmeddelande -

Unik medicinsk nyhetssida i Sverige

http://www.nymedicin.com - en unik medicinsk nyhets- och kommunikationshemsida i Sverige Nymedicin.com har i dagarna publicerat sin 1300 medicinska nyhet som handlar om Alzheimers sjukdom. Nymedicin.com är en i Sverige unik medicinsk hemsida med utvalda medicinska nyheter från omvärlden. Man kan läsa om kliniska medicinska nyheter liksom nyheter om läkemedel och forskningsnytt. NyMedicin.com tror på öppen och fri information. Du som är journalist får gärna skriva om någon av NyMedicin.coms nyheter och publicera dem om Du så önskar men jag vore tacksam om du följde pressetiska rekommendationer och citerade NyMedicin.com som referens för nyheten/informationen. Andra nyheter handlar om media och medicin, läkare, forskare, integrativ medicin med mera. Nymedicin.com är ett nytt medium som använder sig av Internets möjligheter med ursprungliga källor dvs referenser till vetenskapliga artiklar och med fördjupningar för den intresserade. Majoriteten av besökarna kommer från sökmotorer där de hittar någon av nymedicin.coms nyheter högt upp på resultatlistorna. Nymedicin.com har nyckelordsregister där specifika artiklar kan hittas. Man kan anmäla sig till ett nyhetsbrev som med jämna mellanrum skickas ut med de mest intressanta medicinska nyheterna. Välkommen att få eller söka efter dina medicinska nyheter samt att kontakta medicinske redaktören Mvh Zvi Wirschubsky Leg läk, Dr Med Sc Medicin och Vetenskapsredaktör/journalist/konsult medlem Svenska Sällskapet Medicinjournalister Svenska Föreningen för Vetenskapsjournalistik, National Association Science Writers (USA) tel 0708-485692 zvi@nymedicin.com http://www.nymedicin.com

Ämnen

  • Massmedia