Gå direkt till innehåll
Inspirationsbild. Foto Per Hasselberg
Inspirationsbild. Foto Per Hasselberg

Pressmeddelande -

K2A och Nyréns låter kulturen ta plats på Örbystråket

Det stora projektet med att omvandla Örbyleden i södra Stockholm till den levande stadsgatan Örbystråket har inletts. K2A Knaust & Andersson Fastigheter har tilldelats en markanvisning som motsvarar 80 till 120 nya hyresbostäder i området. Bostadshusen kommer att byggas i trä. För att stödja kulturen och bidra till en mer levande stadsdel kommer bottenvåningarna att bli konstnärsateljéer.

– Vi ser fram emot att vara med och utveckla Stockholm i positiv riktning. Det är glädjande att Stockholms stad väljer att satsa på hyresbostäder i trä, så att klimatpåverkan hålls nere, säger Johan Knaust, VD på K2A.

På bottenvåningarna ska plats skapas för ateljéer dit konstnärer bjuds in att etablera det nya stråket. Det råder idag en stor brist på konstnärsateljéer i Stockholm. Det gäller särskilt i attraktiva lägen och konstnärer trycks successivt ut mot mindre centrala adresser. Under det första året kommer ateljéerna i de nya byggnaderna att vara helt hyresfria, bortsett från kostnader för el och värme.

– Vi vill se en ny stadsboulevard växa fram, fylld av energi och rörelse. Då är det avgörande att bottenvåningarna blir öppna och levande med verksamheter som riktar sig utåt och bidrar med liv till gatan, säger Johan Knaust, VD på K2A.

Området som markanvisningen avser kallas Framsidan och ligger inom fastigheten Örby 4:1, i stadsdelen Stureby/Örby i södra Stockholm. Markanvisningen är en del av Stockholms stads satsning ”hyresrättspushen” och innebär att K2A har en option på att förhandla med Stockholms stad om överenskommelse om exploatering inklusive köpeavtal respektive tomrättsavtal för Framsidan. Stockholms stad och K2A är överens om att verka för att området planläggs för ny bebyggelse så att K2A kan uppföra motsvarande 80 till 120 bostäder. Markanvisningen har tilldelats efter ett jämförelseförfarande, där K2A med stöd av Nyréns Arkitektkontor har utvecklat idén om dynamiska storgårdskvarter med miljöcertifierad bebyggelse helt i trä mot den nya stadsgatan.

– Vi tror stadsutvecklingen kan vara en möjlighet att erbjuda ny plats för konsten, utmed de urbana stråken. Av en bullrig trafikbarriär från bilismens storhetstid skapas ett levande stadsrum där grannskapets stadsdelar får nya framsidor mot söderorts första stadsboulevard. Här kan konstnärerna bli pionjärer i utvecklingen av nya urbana stadsmiljöer, säger Ulrika Bergström, VD på Nyréns.

De nya lägenheterna kommer att produceras i trä och miljöcertifieras med Svanenmärkning. Ambitionen är att byggnaderna ska klassas som mörkgröna enligt CICERO:s metodik, som även ligger till grund för klassningen av K2A:s ramverk för gröna aktier, vilket motsvarar den högsta miljöklassen.

För kontakt:

Johan Knaust, VD, 070-740 04 50, johan.knaust@k2a.se

Ulrika Bergström VD Nyréns Arkitektkontor, 08-698 43 25, ulrika.bergstrom@nyrens.se

Ämnen

Kategorier


Med människan i centrum och platsen som utgångspunkt skapar vi hållbar arkitektur. Vi jobbar samskapande nära våra olika kompetenser och beställare. Vi kombinerar djup erfarenhet med nyfikenhet och ett utforskande arbetssätt. Det är livet som ska levas på platsen som är ledstjärnan i vårt arbete.

Presskontakt

Carin Lembre

Carin Lembre

Presskontakt Affärschef med ansvar för kommunikation 070-459 43 12

Med människan i centrum och platsen som utgångspunkt skapar vi hållbar arkitektur.

Tillsammans skapar vi framtidens arkitektur!

Nyréns är ett stort litet arkitektkontor, eller ett litet stort kontor om man så vill. Verksamheten bildades av arkitekten Carl Nyrén 1948. Tidigt anställdes inredningsarkitekter jämte arkitekter och byggnadsingenjörer. Med tiden har verksamheten utökats med landskapsarkitektur, stadsbyggnad, byggnadsantikvarier samt modellverkstad, visualiserare och ljusdesigner. Idag är vi ca 80 medarbetare på Nackagatan i Stockholm. Vi är stolta över att vara ett medarbetarägt arkitektkontor.

Med människan i centrum och platsen som utgångspunkt skapar vi hållbar arkitektur. Vi jobbar samskapande nära våra olika kompetenser och beställare. Vi kombinerar djup erfarenhet med nyfikenhet och ett utforskande arbetssätt. Det är livet som ska levas på platsen som är ledstjärnan i vårt arbete.

Carl Nyrén – ljusets och enkelhetens mästare

Carl Nyrén var en ledstjärna under flera epoker under sin långa karriär. Han har kallats en ljusets och enkelhetens mästare och har satt stora avtryck inom svensk arkitektur. Villa Nyrén, Västerortskyrkan, Stockholms Sparbank, Vitlycke museum och Balderskolan är några av hans mest kända projekt. Vi som arbetar på Nyréns idag förvaltar och utvecklar Carls arv och för Nyréns in i framtiden.

Nyréns Arkitektkontor
Box 4709
116 92 Stockholm
Sverige