Pressmeddelande -

Maja Ivarsson – ny VD på Nyréns Arkitektkontor

Maja Ivarsson blir Nyréns Arkitektkontors nya VD. Hon rekryteras för sitt affärsdriv i kombination med sina värderingar kring långsiktighet i både företagande och arkitektur, vilket är starka grundpelare i Nyréns företagskultur. Maja har tidigare varit VD på Okidoki och projektledningsföretaget Preopening.

”Jag är oerhört glad att få förtroendet att fortsätta utveckla Nyréns tillsammans med alla engagerade och kompetenta medarbetare. Jag tror på företagets breda erbjudande där man kombinerar byggnadsarkitektur med lång erfarenhet inom bland annat landskapsarkitektur och kulturmiljö. Områden som är väldigt viktiga i klimatomställningen. Att Nyréns är ett medarbetarägt företag ser jag som en styrka; inkludering och goda samarbeten genomsyrar verksamheten såväl internt som externt”, säger Maja Ivarsson.

Maja Ivarsson har gedigen erfarenhet av företagsutveckling och ledarskap på kreativa arbetsplatser. Sedan hennes arkitektexamen vid Chalmers Tekniska Högskola har hon bland annat haft ett särskilt fokus på klimatanpassning och hållbarhetsfrågor. Hon har även erfarenhet av projektutveckling och projektledning i fastighetsbranschen vilket kompletterar hennes tidigare erfarenheter som arkitekt.

Det känns spännande och roligt att få välkomna Maja till Nyréns som ny VD. Extra roligt att hon ser styrkan i vårt delägande och potentialen i våra samarbeten. Jag är övertygad om att hennes erfarenheter och värderingar kommer att stärka oss ytterligare”, säger Petra Lindeqvist, ordförande för Nyréns ägarkonsortium.

Maja Ivarsson har en bred och dokumenterad ledarerfarenhet från projekt, processer och som VD och kombinerar det med en stark kapacitet vad gäller affärsutveckling. Hon har också tidigt i teori och praktik visat vilken omistlig betydelse arkitekturen har för samhällsbygget och klimatet”, beskriver Kerstin Brunnberg, styrelseordförande för Nyréns.

Nyréns grundades 1948 och är ett medarbetarägt arkitektkontor vilket präglar arbetssättet på företaget. Hos Nyréns arbetar ett 70-tal arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter, planeringsarkitekter, ingenjörer, byggnadsantikvarier, ljusdesigner, visualiserare och modellbyggare med projekt i alla skeden. Det senaste året har Nyréns vunnit flera prestigefyllda tävlingar. Maja Ivarsson efterträder Ulrika Bergström den 1 augusti då Ulrika går i pension efter att under åtta år framgångsrikt lett Nyréns.

Kontaktpersoner

Maja Ivarsson, blivande VD, maja.ivarsson@nyrens.se, 0709-18 90 08

Carin Lembre, presskontakt, carin.lembre@nyrens.se, 0704-59 43 12

Petra Lindeqvist, konsortieordförande, petra.lindeqvist@nyrens.se, 0737-19 43 20

Kerstin Brunnberg, styrelseordförande, kerstin.brunnberg@gmail.com,
0705-98 50 17Relaterade länkar

Ämnen

  • Samhälle

Med människan i centrum och platsen som utgångspunkt skapar vi hållbar arkitektur. Vi jobbar samskapande nära våra olika kompetenser och beställare. Vi kombinerar djup erfarenhet med nyfikenhet och ett utforskande arbetssätt. Det är livet som ska levas på platsen som är ledstjärnan i vårt arbete.

Kontakter

Maja Ivarsson

Presskontakt VD 08-698 43 05