Gå direkt till innehåll
Brf Strandvägen i Sollentuna om 115 lägenheter blir det första projektet som kommer att erbjuda bostäder genom OBOS Deläga. Illustration: OBOS/3D Vision
Brf Strandvägen i Sollentuna om 115 lägenheter blir det första projektet som kommer att erbjuda bostäder genom OBOS Deläga. Illustration: OBOS/3D Vision

Pressmeddelande -

Premiär för boköpmodellen som sänker trösklarna till bostadsmarknaden

Medlemsägda OBOS, en av Nordens största bostadsutvecklare, påbörjar nu försäljningen av de första bostäderna i Sverige genom boköpmodellen OBOS Deläga. Modellen öppnar möjligheten för en normalinkomsttagare, exempelvis en sjuksköterska med en lön på 35 700 kr[1]i månaden och en kontantinsats på 300 000 kronor – att efterfråga bostäder för upp till 4 miljoner kr genom att deläga bostaden med OBOS, jämfört med 2 miljoner kronor som hade varit taket utan delägande. 

För en nyproducerad tvåa för 3 miljoner kronor sänks inkomstkravet från 40 000 till 31 500 kr per månad. Med boköpmodellen vill OBOS bidra till att sänka trösklarna och göra det ägda boendet tillgängligt för fler. De första bostäderna som erbjuds genom OBOS Deläga kommer att säljas i Sollentuna norr om Stockholm, med säljstart 16 juni.

Med OBOS Deläga äger köparen en andel på mellan 50 och 90 procent av bostaden och OBOS äger resterande andel. För den andel som OBOS äger betalar man en samäganderättsavgift varje månad. På det viset ökar andelen tillgängliga bostäder för de som med dagens krav inte kan köpa en bostadsrätt, eftersom både lån och krav på kontantinsats blir upp till 50 procent lägre. Det innebär även att köparen kan ha upp till 16 procent lägre inkomst vid köp av en etta och upp till 21 procent lägre vid köp av en tvåa, enligt beräkningar från SBAB[2]. Efter köpet har man varje år möjlighet att öka sitt ägande, med målet att efter tio år äga 100 procent.

- Vi vill öppna dörren till det ägda boendet för fler. Många, även de med medelinkomster, har inte möjlighet att spara till en kontantinsats enligt dagens krav eller saknar anhöriga som kan hjälpa till. Med OBOS Deläga kan vi sänka de trösklarna, vare sig det är en ung förstagångsköpare eller en familj som vill gå från det hyrda till det ägda boendet. OBOS bygger utifrån hur folk vill bo, och vill ge fler möjligheten att välja det ägda boendet som oftast ger en lägre boendekostnad och en fot in i bostadsmarknaden, säger Sofia Ljungdahl, VD för OBOS Nya Hem och ansvarig för OBOS storstadssatsning i Malmö, Göteborg och Stockholm.

Enligt OBOS sjuksköterskeindex* är andelen tillgängliga bostäder för en ensamstående sjuksköterska idag endast 5 procent av bostäderna som varit till salu i Stockholm under 2020 och hittills 2021. Om modeller som Deläga hade varit tillgänglig på hela bostadsmarknaden skulle den andelen öka till mellan 30 och 40 procent av bostäderna i Stockholm.

Alla som blir medlemmar i OBOS har möjlighet att köpa de bostäder som erbjuds via OBOS Deläga. SBAB är en av bankerna som erbjuder lån för köp genom OBOS Deläga.

- För många människor är tröskeln in till bostadsmarknaden hög. I synnerhet unga vuxna är idag begränsade av bland annat införandet av bolånetaket och amorteringskraven. Dessutom har vi en strukturell brist på bostäder, inte minst i storstadsregionerna, vilket i förlängningen hotar tillväxt och jobbskapande. För att komma tillrätta med problemen krävs branschöverskridande samarbeten men också att vi vågar tänka nytt. OBOS modell Deläga är ett viktigt steg på vägen mot en mer flexibel bostadsmarknad och vi är glada över att få vara med och erbjuda fler en chans att komma in i det ägda boendet, säger Klas Danielsson, VD på SBAB.

Uppskattad kalkyl* för en bostadsrätt med två rum och kök i Brf Strandvägen

100 % ägande

50 % ägande via OBOS Deläga

Pris

2 995 000 kr

1 497 500 kr

Kontantinsats 15%

449 250 kr

224 625 kr

Avgift

3 000 kr/mån

6 328 kr/mån**

Lånekostnad för 85 % belåning inkl. amortering 2% och rörlig ränta

7 722 kr/mån

3 914 kr/mån

Totalt för avgift och lån

10 722 kr/mån

10 242 kr/mån

Uppskattad lägsta månadsinkomst för ensamma köpare utan andra lån och krediter

40 000 kr

31 500 kr

*Uppskattad kalkyl från SBAB utifrån de förutsättningar avseende räntor och amorteringsregler med 15% kontantinsats som gällde den 17 maj 2021.
**Summan avser 1 500 kr i avgift till bostadsrättsföreningen och 4 828 kr i samäganderättsavgift till OBOS.

Ambitionen är att 20 procent av de bostäder som OBOS i framtiden säljer i storstäderna ska erbjudas genom boköpmodeller som OBOS Deläga. Brf Strandvägen i Sollentuna utgör premiär för OBOS Deläga i Sverige, där minst 10 lägenheter kommer att erbjudas genom OBOS Deläga.

- Vi presenterade våra planer med OBOS Deläga i november och har sedan dess jobbat intensivt för att göra boköpmodellen tillgänglig för den svenska marknaden. Som en samhällsengagerad bostadsutvecklare är det såklart glädjande att redan nu kunna erbjuda fler att ta steget till att äga sitt boende. Vi vill ta vårt samhällsansvar och bidra med lösningar för att göra bostadsmarknaden tillgänglig för fler, avslutar Sofia Ljungdahl.

För att få förtur till OBOS bostäder och kunna köpa en bostad genom OBOS Deläga behöver köparen vara OBOS-medlem. Medlemsprogrammet öppnade den 30 november och sedan dess har över 8 000 personer i Sverige anslutit sig.

För mer information, kontakta:

Sofia Ljungdahl, VD OBOS Nya Hem

Tel: 073-976 28 42

Ulrika Liiv, Hållbarhets- och kommunikationschef OBOS i Sverige
E-post: ulrika.liiv@obos.se
Tel: 010-434 17 82

* OBOS sjuksköterskeindex
För att illustrera trösklarna på bostadsmarknaden i storstadsregionerna har OBOS tagit fram sjuksköterskeindexet. OBOS beräkningar visar att bara cirka 5 procent av samtliga bostäder som var till salu i Stockholm under 2020 och hittills i år var tillgängliga för en ensamstående sjuksköterska som har en lön på 35 700 kronor i månaden, utan övriga skulder och med besparingar på 300 000 kronor för kontantinsats. Motsvarande andel tillgängliga bostäder är i Göteborg 17 procent och Malmö 57 procent. Om OBOS Deläga skulle vara tillgängligt för alla nyproducerade bostäder skulle en väsentligt högre andel bostäder bli tillgängliga för en sjuksköterska med samma kontantinsats. Till exempel skulle en sjuksköterska kunna köpa en bostad för 4 000 000 kronor genom OBOS Deläga, istället för 2 000 000 kronor helt själv, med samma krav på kontantinsats.

Brf Strandvägen

Totalt nyproduceras 115 miljöcertifierade bostäder i Brf Strandvägen som kommer variera mellan ett och sju rum och kök. All information om bostäder finns tillgängligt på obos.se den 8 juni och köpanmälan öppnas den 16 juni. Medlemmar i OBOS ges förtur till köp av bostäderna. Läs mer om Brf Strandvägen här

OBOS satsning i Sverige

Norska OBOS öppnade 30 november 2020 sitt medlemsprogram i Sverige och offentliggjorde samtidigt ambitiösa tillväxtmål med ett särskilt fokus på de tre storstadsregionerna, varav 20 procent ska erbjudas genom alternativa boköpmodeller som OBOS Deläga. Sedan medlemprogrammet öppnade har över 8 000 svenska medlemmar anslutit sig.


[1] Medellön för en sjuksköterska 25-34 år enligt SCB, alla sektorer, 2019 års data +2,5% ]

[2]Enligt beräkningar från SBAB.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Om OBOS

Medlemsägda OBOS är en av Sveriges största bostadsutvecklare och ägs av sina 500 000 medlemmar i Norge och Sverige. OBOS grundades i Oslo 1929, inspirerad av den svenska kooperativa modellen för bostadsutveckling. OBOS erbjuder bostäder för alla livets faser i form av villor, kedjehus och flerbostadshus, i städer och på landsbygden.

OBOS verkar i Sverige genom varumärkena OBOS, Smålandsvillan och Myresjöhus. Koncernen har omkring 2 500 anställda, varav knappt 1 000 i Sverige i dotterbolagen OBOS Sverige, OBOS Kärnhem och OBOS Nya Hem.

Tack vare en kommersiellt framgångsrik styrning av verksamheten har OBOS byggt en stark finansiell ställning där vinsterna investeras i fler bostäder. OBOS är även en ledande aktör inom industriellt och hållbart byggande i trä och bygger platsbyggda flerbostadshus i Sveriges större städer.

2020 sålde OBOS 3 262 bostäder, varav 1 516 i Sverige i 152 av landets kommuner. OBOS mål är att erbjuda 20 procent av bostadsutbudet genom alternativa boköpmodeller för att ge fler möjligheten att äga sitt boende – på så vis bidrar OBOS till en hållbar samhällsutveckling.

www.obos.se
www.oboskarnhem.se
www.obos.no

Presskontakt

Anna Maria Lingmerth

Anna Maria Lingmerth

Presskontakt Marknadschef OBOS Kärnhem
Ulrika Liiv

Ulrika Liiv

Presskontakt Kommunikationschef 010-434 17 82

Relaterat material

OBOS Sverige AB är en av Sveriges ledande bostadsutvecklare, med över 150 000 sålda bostäder sedan starten 1927.

Vi är en av Nordens största bostadsutvecklare. I Sverige verkar vi genom våra varumärken OBOS, Myresjöhus och SmålandsVillan. Vårt åtagande sträcker sig också till bostädernas kringliggande miljöer. Samhällsfastigheter för vård och omsorg, skolor och förskolor samt kommersiella byggnader ingår i våra projekt.

OBOS Sverige AB
Stationsvägen 6
570 13 Myresjö
Sverige