Gå direkt till innehåll
Arkeologiskt event i Glanshammar nu i helgen

Pressmeddelande -

Arkeologiskt event i Glanshammar nu i helgen

Nu i helgen, den 9-11 april, arrangeras återigen en publik metallsökning i länsmuseets regi. Platsen är Husby utanför Glanshammar. Här vet man sedan tidigare arkeologiska undersökningar att det finns lämningar efter en kungsgård från järnåldern. Länsmuseet bjuder in allmänheten i samarbete med Glanshammars sockenmagasin och Sveriges metallsökarförening till visningar och prova på.

Glanshammarsbygden är ett av landets rikaste arkeologiska områden. Bland de senaste årtiondenas upptäckter här kan man särskilt peka på kungsgården vid Husby som undersöktes 1997-98 inför motorvägsbygget E18-E20. På platsen hittade arkeologerna grunderna efter två stora långhus av typen mjödhall innanför en palissad. Här har en stormannaätt utövat makt och lett bloten till asagudarna mellan ungefär år 450 och 600.

På 1990-talet använde vanligen inte svenska arkeologer metallsökare. Men under grävningarna hittade man då en ensam guldfoliefigur och ett par bronspännen. Det skvallrar om vilka rikedomar som fortfarande väntar på att bli upptäckta!

Örebro läns museum, Sveriges Metallsökarförening och Föreningen Glanshammars Sockenmagasin anordnar en gemensam publik metallsökning 9-11 april för att undersöka vilka metallföremål som finns i ploglagret vid Husby. Vi coronasäkrar genom att dela upp i grupper om sju. Handsprit finns.

Tider för visningar:

  • Fredag 9 april kl. 13.00 och 15.00
  • Lördag 10 april kl. 11.00, 13.00 och 15.00
  • Söndag 11 april kl. 11.00 och 13.00

För media: 

Följ gärna med på en visning på någon av tiderna ovan och träffa en arkeolog på plats, men informera oss i förväg om ni kommer.
Kontakt: Martin Rundkvist, arkeolog, 070-929 56 28, martin.rundkvist@olm.se

Vägbeskrivning till Husby:

Från Örebro kör E18/E20 och tag avfarten till Arboga/Fellingsbro. Kör i riktning mot Glanshammar. Åk 7 km fram till Storsicke by. Tag av höger i höjd med busshållplatsen Storsicke (före vägskylt Storsicke) och kör grusväg 700 m fram till Husby gård. Följ parkeringsanvisningar.

Från Stockholm kör E18/E20 och tag avfarten till Glanshammar. Kör genom samhället i riktning mot Örebro. Åk 1,5 km fram till Storsicke by. Tag av vänster i höjd med busshållplatsen Storsicke (efter vägskylt Storsicke) och kör grusvägen 700 m fram till Husby gård. Följ parkeringsanvisningar.

Om metallsökning och metalldetektor-samarbetet på länsmuseet

Under senare år har intresset för metallsökning och bruket av metalldetektor ökat stort inom både ideella grupper och den arkeologiska verksamheten. Länsmuseet har sedan 2017 tillsammans med Länsstyrelsen, Sveriges Metallsökarförening och Riksantikvarieämbetet arbetat med ett projekt som syftar till att väcka samtal om användningen av metalldetektor inom arkeologin och samverkan mellan ideella, kulturmiljövården och forskarsamhället. Likaså belysa metoder för dokumentation och bevarande av metallfynd och uppmärksamma fynden som källmaterial för forskning och kunskapsuppbyggnad.


Ämnen

Taggar

Regioner


Örebro läns museum är en levande mötesplats för alla åldrar. Genom möte med konst och kulturhistoria vill vi att besökare ska få nya perspektiv på sig själva och omvärlden. Vi producerar utställningar på Örebro slott men även vandringsutställningar som turnerar i Örebro län. Museet erbjuder också visningar barnverksamhet, workshops, föreläsningar och mycket annat. Vi arbetar i hela Örebro län med bred kulturhistorisk kompetens inom områden som slöjd, kulturmiljö och arkeologi. Museet äger och driver också Siggebohyttans bergsmansgård utanför Nora, Gråbo arbetarmuseum i Karlskoga och Kullängsstugan i Askersund. Vi har stora samlingar av fotografier, konst och kulturhistoriska föremål som vi visar både i utställningar och på Digitalt Museum. Länsmuseibyggnaden på Engelbrektsgatan 3 är för närvarande stängd för renovering.

Presskontakt

Maria Uddén

Maria Uddén

Presskontakt Kommunikationschef 0196028710