Skip to content

Latest news

FastLane 4 industry lanserar webbplattform för snabbt och effektivt stöd till företag

FastLane 4 industry lanserar webbplattform för snabbt och effektivt stöd till företag

Nu lanseras ClusterShare, innovationsstödsystems egna digitala verktyg som ger en detaljerad överblick över alla aktörers erbjudanden i Östra Mellansverige.
För företagens bästa
Arbetet med ClusterShare påbörjades inom ramen för projektet FastLane 4 industry i februari 2021. Ambitionen är att skapa en plattform som gör det lättare för innovationsaktörer i Östra Mellansverige att samla sina

Press contacts

Christina Åhlstedt

Christina Åhlstedt

Press contact VD/Presskontakt +46 (0)70 619 77 49

Vi hjälper företag och organisationer med framtidssäkrande innovationer.

Alfred Nobel Science Park är plattformen för utvecklingsprojekt som gynnar regionen. Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle och vi erbjuder projekt med såväl regional som nationell och internationell spridning.

Branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning är innovationens framtid. Utmaningen kan vara att hitta rätt samarbete. Vi på Alfred Nobel Science Park ger parterna bättre förutsättningar att hitta rätt. Vi är en bra kontakt mellan näringsliv och universitet. Mellan forskning och företag.

Vi kan också bidra med ett brett nätverk och hög kompetens inom specifika områden. Vi erbjuder möjligheter till kontorsplats, labbmiljö, Science Arena etc, allt utifrån kundens behov och önskemål.

Nuvarande spetsområden är inom Hälsa, Intelligenta system och Avancerad tillverkning. Artificiell intelligens (AI) är en tvärsektoriell kompetens. Ju närmare skärningspunkterna mellan spetsområdena man
kommer, samt ju mer AI som kan tillämpas, desto högre prioritet.

Alfred Nobel Science Park
Fakultetsgatan 1
702 81 Örebro
Sverige