Gå direkt till innehåll
5G möjliggör att användare kan koppla upp sig mot många applikationer överallt. Den kapacitet som man tidigare bara haft tillgång till via ett fast nätverk på jobbet eller hemma, får man åtkomst till var man än befinner sig med 5G.
5G möjliggör att användare kan koppla upp sig mot många applikationer överallt. Den kapacitet som man tidigare bara haft tillgång till via ett fast nätverk på jobbet eller hemma, får man åtkomst till var man än befinner sig med 5G.

Blogginlägg -

5G NÄTET – HUR PÅVERKAR DET DIG?

Vi lever ett mer uppkopplat liv både privat och på arbetet. Inte minst har vi under covid-19-pandemin arbetat mer hemifrån vilket belastat nätverket med mer uppladdningar. Datavolymen vi använder har ökat dramatiskt det senaste halvåret och prognosen är att det fortsatt kommer öka med 30 procent varje år. Office Management har träffat Björn Lindberg, som är ansvarig för nätverksutbyggnaden på Tele2 för att förstå mer om 5G och hur man ska tänka runt användandet.

Framtidens Arbetsliv handlar om att kunna arbeta mera flexibelt i en arbetsmiljö som känns stimulerande. Att vi kommer fortsätta arbeta mera på distans i framtiden är säkert sannolikt och det kommer ställa fortsatt nya och högre krav på kapaciteten i nätverken.

– Under pandemin och hemarbetet har många förlitat sig på varje medarbetares hemnätverk. Det är inte ett säkert arbetssätt, vilket har gjort att vissa inte har kunnat ställa om så snabbt som man hade behövt. Men det kommer 5G hjälpa till med, säger Björn Lindberg.

Björn ser framför sig att företag inom 3 års tid börjar att i större utsträckning välja en 5G uppkoppling för sina företag istället för Wi-Fi. Fördelen med 5G är att oavsett var du väljer att jobba kan du koppla upp dig mot ditt företags säkra och snabba 5G-nät.

Vad är då egentligen 5G? Det korta och enkla svaret är att det är ett nät som ger högre hastigheter och korta svarstider motsvarande det som finns i fiberanslutningar. Skillnaden är att 5G är mobilt.

Allteftersom tekniken byggs ut och marknaden erbjuder fler mobiltelefoner och datorer som stödjer 5G, så kommer fler uppleva nästa generations mobilnät och hastigheter på över 1 Gbit/s. Det är fyra gånger snabbare än 4G.

Vilka möjligheter ger 5G?

Hastighet och svarstider är den stora grejen med 5G. De som drivit fram behovet för detta är framförallt branscher och verksamheter som kräver snabb uppkoppling, exempelvis spelindustrin och säkerhetsbolag.

– 5G möjliggör att vi användare kan koppla upp oss mot många applikationer överallt. Den kapacitet som man tidigare bara haft tillgång till via ett fast nätverk på jobbet eller hemma, får du åtkomst till var du än befinner dig med 5G, förklarar Björn.

Internet of Things (IoT) har varit en stor sak för många affärsutvecklande företag, men det har varit svår att realisera nyttan med den tekniken eftersom IoT-produkterna kräver tillgång till ett globalt mobilt nätverk av hög standard. Med 5G kommer vi få tillgång till den högre standard på hastighet överallt, som IoT kräver.

Hur ska man då tänka som ett mindre företag i omställningen? Rådet är att om du har ett nätverk med tillräcklig kapacitet kan du avvakta. För företag med kapacitetsproblem i område där 5G är utbyggt bör man börja med en successiv omställning av hårdvaruparken.

– 5G kräver andra telefoner och andra datorer. Den första generationens hårdvara kanske egentligen mest är för dem som verkligen har nytta av det snabbare nätet direkt, medan de allra flesta byter ut sina ”devices” stegvis med start från 2021, säger Björn.

Frågan är vad som händer med Wi-Fi nätverk när 5G nätet är utbyggt. Kan det komma att ersättas av 5G på kontoren?

Säkerhetsaspekten skulle kunna tala för en sådan utveckling. Björn påminner om att det ju har inneburit en säkerhetsrisk för vissa företag att medarbetarna kopplar upp sig mot olika nätverk i hemmet under pandemin och distansarbetet.

– Med 5G kommer nätet bli säkerhetsklassat på en helt ny nivå. Så det kan komma att bli en kamp mellan falangen Wi-Fi och falangen 5G framöver. Det kan man ju fundera på redan nu om man står inför att byta kontor eller nätverk i ett område där utbyggnaden kommer snart, säger Björn.

Hur ser utbyggnadsplanerna ut?

Den stora utbyggnaden av nätet i Sverige har just påbörjats. Om 3 år räknar Tele2 med att alla ska ha 5G i Sverige. Sveriges storstäder kommer få 5G först, det handlar om innerstan och vissa platser i anslutning till städerna. Därefter kommer utbyggnaden ske successivt och områdena kommer prioriteras efter kapacitetsbehov.

Vilka nät kommer finnas kvar efter utbyggnaden?

Det finns idag nät från 2G till 5G. Det har funnits problem med 3G, därför påbörjas nu ersättningen av det nätet som kommer vara nedsläckt 2023. 2G kommer finnas kvar eftersom det finns vissa samhällsviktiga funktioner som fortfarande ligger kvar på 2G-nätet. Samtidigt som 5G byggs ut kommer en uppgradering av 4G göras så att kapaciteten där ökar.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Anna Albinsson

Anna Albinsson

Presskontakt CMO

En heltäckande leverantör inom IT och kontorslösningar.

Office Management är ett rådgivande tjänsteföretag inom IT, kommunikation och arbetsplatser.