Gå direkt till innehåll
Option One logotyp
Option One logotyp

Pressmeddelande -

Nu övergår vi till Fas 2!

Nu behöver vi komplettera såväl organisation som styrelse med ytterligare adekvat kompetens och erfarenhet samt ingångar till branschrelaterade nätverk.

För den/de som har dokumenterad kompetens samt erfarenhet från investmentbranschen och vill vara en del i att utveckla Options One´s affärskoncept finns nu en möjlighet till att bli delaktig i Bolagets fortsatta resa.

Ett e-mail, SMS eller ett telefonsamtal kan bli det första steget på en lång framgångsrik resa.

Under paradigmskiften uppstår spännande och stora affärsmöjligheter, Option One arbetar kontinuerligt med att identifiera och ta tillvara på dessa.

Option One grundades september 2019 och redan från början fanns en uttalad vilja att Bolaget framledes skulle noteras. Bedömningen var från början att det kunde bli aktuellt tidigast 2022.

Bolagets första investering var Gee, en plattform för giggare och de med tillfälliga arbeten, som gör det möjligt att få finansiering och stabilare kassaflöden. Affärsmodellen är enkel och genial men ändå flerdimensionell med en global marknad.

Idag består portföljen av tre innehav, inom Gig-ekonomi och gaming, bolag som vi bedömer har en unik potential. Två av innehaven är onoterade bolag och ett är noterat. Det noterade bolaget är Gigger Group som sedan 23 december 2020 är upptagen till handel på Spotlight Markets ordinarie lista. Utvecklingen i innehaven tydliggör att de förvärvats till värden som kraftigt understiger marknadsvärdet.

Bolaget har redan idag cirka 200 delägare och intresset för investering i Bolaget ökar kontinuerligt.

”Att investera handlar ju inte om att jaga den senaste hajpen, utan om att ta sig dit innan andra.”

Tobias Levkovich, chefsstrateg för USA på storbanken Citi.

Utifrån Bolagets utveckling i Fas 1 bedömer vi nu att Bolaget redan under innevarande år kan bli aktuellt att notera. Som ett led i noteringsprocessen påbörjas nu arbetet med att förstärka såväl befintlig kapitalbas för utökad investeringsverksamhet, som organisation/styrelse.

Option One har nu de grundläggande förutsättningarna att utvecklas till ett av de ledande investmentbolagen på de mindre listorna, men vi har siktet ännu högre.

Option One AB

Option One AB bildades 2019 och investerar i utvalda bolag med kittlande potential med inriktning på en global marknad.

www.optionone.se


Kontaktperson

Frågor besvaras av:

Anna May-Wester

Founder, Senior Advisor/Partner

E-mail: anna-may.wester@optionone.se

Telefon: +46 (0) 70 84 91 439

Relaterade länkar

Ämnen

Regions