Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Option One investerar i ett ansvarstagande koncept inom gig-ekonomi. Se bifogad film nedan för presentation.

​Option One AB investerar i gig-ekonomin

Med en begränsad insats kan du lösa en biljett och följa med oss på en spännande resa.Inom området gig-ekonomi finns innehaven Gigger AB samt Gee-nius Investments & Holdings AB (Gee).

Var för sig är dessa bolag intressanta men sammantaget ingår de i en för marknaden unik integrerad affärsmodell. Gee fokuserar på specialdesignade finansieringslösningar som skapar finansiell inkludering för frilansare/temporärt anställda. Gigger AB levererar en mjukvaruplattform där affärsmodellen bygger på att skapa en hel värdekedja för företag och frilansare/temporärt anställda genom ett system av tjänster. Tillsammans skapar bolagen en unik integrerad affärsmodell.

Option One AB är den enda marknadsaktören som innehar aktier i såväl Gee som i Gigger AB
​och erbjuder investerare med begränsad kapitalinsats att bli delägare i Option One.

Gig-ekonomi

Uttrycket är hämtat från engelskan, the gig economy, och syftar på att allt fler arbetstagare tar tillfälliga korttidsanställningar – ”gig” – istället för att vara fast anställda. Dessa arbetstagare kallas för ”giggers”. Anställningsformen omfattar bland annat anställda inom bemanningsbranschen, egenanställda, timanställda, och projektanställda. Dagens arbetsmarknad är utformad för fasta anställningar, men det håller gradvis på att luckras upp vilket skapar större flexibiliteten och effektivitet för företagen.

Arbetsmarknaden för giggers

Giggers kommer vara den grupp av arbetstagare som redan 2025 beräknas bestå av 25% av den globala arbetsmarknaden (Källa: Mc Kinsey & Company). Appjobs Academy presenterade nyligen en rapport som förutspår att redan om 7 år kommer giggers i USA att vara flera till antalet än fast anställda.

Gee-nius Investments & Holdings AB (Gee) - ”Vi skapar finansiell inkludering”

”WE ARE NOT SOMETHING TO EVERYONE- WE ARE EVERYTHING TO SOMEONE”

Dagens banker har regelverk som inte är anpassade för giggers. Därmed uppstår ett behov av specialanpassade bank-och finansieringslösningar för morgondagens arbetare. Gee har såväl anpassat som utrustat sig för pågående förändringar på den globala arbetsmarknaden. Det unika med Gee är att man har fullständig översikt över en giggers ekonomi från fakturering till deras privata ekonomi som betalningar, sparande och lån. För giggers innebär det att ett komplett utbud av finansiella tjänster kan erhållas som kallas finansiell inkludering. Det innebär även att kreditrisken för Gee vid lämnande av krediter till giggers kan minimeras.
​ ”GEE SAYS YES WHEN OTHER BANKS SAYS NO”.

Option One investerar i Gee-nius Investments & Holdings AB (Gee)


Gigger AB - ”Vi ska bli världen största arbetsgivare utan anställda”

Gigger AB har som vision att bli världens största arbetsgivare utan anställda. Detta genom att bygga det svenska exemplet med transparens, trygga villkor och minskad friktion för giggers globalt. Gigger AB, som med marknadens mest moderna mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar administration av temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs. den nya tidens arbetskraft ”giggers” i Sverige och internationellt. På plattformen kan kundföretagen skapa sina personal-pooler och schemalägga sin personal men framför allt rationalisera lönehanteringen. Gigger AB tar fullt arbetsgivaransvar under uppdraget med betalning av skatter, sociala avgifter, pensioner och försäkringar. Gigger AB budgeterar en kraftigt ökad omsättning under 2020 och räknar med en omsättning om cirka 100 MSEK.

Option One AB investerar i Gigger AB som tar ett helhetsansvar. (www.gigger.se)Option One AB bildades 2019 och investerar i utvalda bolag med kittlande potential med inriktning på en global marknad. Investeringar som normalt brukar vara förbehållet ett fåtal större investerare. (www.optionone.se)

För ytterligare information
Anna-May Wester
VD, Option One AB
Mobil: 070-849 14 39
E-post: kontakt@optionone.se
Hemsida: www.optionone.se

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner