Pressmeddelande -

Beslut om utnyttjande av återköpsmandat

Orc Softwares styrelse har beslutat att, under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, utnyttja det av bolagsstämman erhållna mandatet att förvärva och avyttra egna aktier. Bemyndigandet innebär i huvudsak att styrelsen under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kan förvärva och avyttra aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Stockholmsbörsen och för förvärvade aktier ska betalas vid förvärvstillfället gällande börskurs. Avyttring av bolagets egna aktier får göras i samband med förvärv eller expansion på annat sätt än över Stockholmsbörsen. Orc Software har årligen erhållit återköpsbemyndigande sedan 2003. För ytterligare information kontakta: Lars Johansson, tf VD, tel: 08-407 38 24 Orc Software erbjuder teknologi för avancerad handel, market making och mäkleri. Den avancerade plattformen ger direktaccess till över 100 marknader med möjligheter att handla flera olika tillgångsklasser och i olika valutor. Bland Orc Softwares kunder finns investmentbanker, trading- och market makingfirmor, mäklarhus, institutionella investerare och hedgefonder. I början av februari 2006 förvärvade Orc Software australiensiska Cameron Systems, världens ledande leverantör av FIX–plattformar. Orc Software grundades 1987 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Företaget har över 400 kunder i 33 länder och är noterat på Stockholmsbörsen (SSE: ORC). Under 2005 uppgick företagets omsättning till 278 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 28 miljoner kronor. Cameron hade en omsättning om 5,5 miljoner US-dollar för räkenskapsåret som slutade den 30 juni 2005. www.orcsoftware.com

Ämnen

  • Ekonomi, finans