Gå direkt till innehåll
En gård som lockar till fysisk aktivitet...
En gård som lockar till fysisk aktivitet...

Nyhet -

Hyresgästernas eget val blev en oas för lek och aktivitet

Den 15 juni invigdes den omgjorda gården på Höglundagatan 62–68, som nu erbjuder extra mycket aktivitet och lek. Den nya kreativa utformningen har sitt ursprung i hyresgästernas egna förslag och beslutsrätt över en budget på 100 000 kronor.

2020 genomförde ÖBO, som ett av de första bostadsbolagen i Sverige, en boendebudget för att ge hyresgäster mer inflytande över sin närmiljö. Resultatet blev en färgstark gård som utformats för att passa alla åldrar med utegym, lekredskap, hinderbana, sittplatser och grönska.

Vid invigningen kunde man pröva de nya redskapen, spela spel, fika på picknickfiltarna eller grilla korv. Dessutom ordnade Konstbunkern aktiviteter med skapande för barn. Konstbunkern har målat den nya hinderbanan på gården.

Boendebudget – ett nytt sätt att ge hyresgästerna mer inflytande
Gården på Höglundagatan 62–68 är ett resultat av den boendebudget som ÖBO genomförde 2020. ÖBO arbetar ständigt med att hitta nya metoder för att ge hyresgästerna inflytande över sin boendemiljö och detta är en spännande metod som också bidrar till större gemenskap mellan de boende.

Sommaren 2020 kunde hyresgästerna i  cirka 440 lägenheter på Höglundagatan 43–57, 27–41, 34–94, Krukmakargatan 13–37 och Rickardsbergsgatan 1–7 och 2–14 ge förslag och sedan rösta på de man tyckte bäst om. Temat var gemenskap och i budgeten fanns 100 000 kronor. Det vinnande förslaget blev ett utegym. Detta har ÖBO sedan kompletterat med lekmiljöer och grönska, som en del i en redan planerad förnyelse av utemiljön.

Från ÖBO har bland andra Mona Liljenskog, boendeutvecklare och projektledare, Kicki Hendahl, stadsdelsutvecklare och Håkan Lundmark, distriktschef i Norrby, varit delaktiga i projektet.

– Det känns meningsfullt att kunna erbjuda hyresgästerna direkt inflytande genom att de kan ge förslag på förbättringar genom metoden boendebudget. Att det är hyresgästerna, inte vi på ÖBO, som röstar fram det bästa förslaget är bra, säger Kicki Hendahl, stadsdelsutvecklare.

 Ett stort tack till alla hyresgäster som varit med i projektet!

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Ulf Rohlén

Ulf Rohlén

Presskontakt Verkställande direktör 019-19 43 08
Harriet Arnold

Harriet Arnold

Presskontakt Chef kommunikation & marknadsföring Huvudkontaktperson för media och press. 019-19 44 57

Det här är vi!

ÖrebroBostäder AB (ÖBO) är Örebros kommunala bostadsföretag som grundades 1946. Sedan 1995 ingår företaget i koncernen Örebro Rådhus AB. Sedan 2010 är ÖBO också en koncern. Koncernen omfattar dotterbolagen ÖBO Omsorgsfastigheter AB, Västerporten Fastigheter i Örebro AB samt ÖBO Husaren AB.
Vi har radhus, villor, flerbostadshus och lokaler centralt såväl som i de olika stadsdelarna och i mindre orter runtom kommunen.

ÖBO-fakta enligt årsredovisning 2019:
465 anställda
1 706 mkr i omsättning
1 102 kr/kvm genomsnittlig hyra
22 501 lägenheter
43 047 hyresgäster
1 210 lokaler

ÖrebroBostäder AB
Besöksadress Fredsgatan 20 A / Box 8033
700 08 Örebro
Sverige