Renée Voltaire väljer Orio för logistiken

Nyheter   •   Nov 23, 2018 09:13 CET

Livsmedelsföretaget Renée Voltaire AB utvecklas snabbt med allt fler produkter, nya kunder, en tilltagande e-handel och en ökande export. Sedan starten för tretton år sedan har företagets omsättning vuxit från 0 till närmare hundra miljoner kronor. Den snabba tillväxten ökar komplexiteten i logistiken och skärper kraven på flexibilitet, hög tillgänglighet, korta ledtider och hög servicegrad.

Positiv utveckling inom logistik trots tappad Opel-affär

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2018 15:03 CET

Orios nettoomsättning för tredje kvartalet 2018 minskade med 21 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 148 MSEK (188). Rörelseresultatet för kvartalet var -2 MSEK (1).

Ny mobilapp tar hand om din Saab-bil

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2018 08:05 CEST

Orio AB (fd Saab Automobile Parts AB) lanserar nu MySaabCar i Sverige. En app som låter alla Saab-ägare enkelt samla allt om sin bil direkt i mobiltelefonen, och gör det lättare att få rådgivning och boka verkstadstid.

Orio Logistics satsar på e-handelslogistik

Nyheter   •   Sep 14, 2018 07:26 CEST

Orio Logistics har sedan bildandet för ett knappt två år sedan utvecklats snabbt. Enbart under det senaste året har verksamheten attraherat ett flertal nya e-handelskunder med höga krav på flexibilitet, hög kvalitet och snabb leverans. En högkvalitativ och flexibel e-handelslogistik är ett av Orio Logistics specialområden.

Orio tappar volymer när PSA/Opel förändrar sin distributionsstruktur

Pressmeddelanden   •   Aug 20, 2018 10:00 CEST

Under våren 2018 tecknade Interdan Bil A/S Opels ägare PSA-gruppen ett avtal gällande import av Opels bilar och reservdelar i Sverige och Danmark. Sedan tidigare har Interdan och PSA ett samarbete kring bil- och reservdelsförsäljning för Peugeot. Som en följd av detta avslutas Orio ABs uppdrag som logistikpartner för Opels reservdelar i Sverige och Danmark per den 1 november 2018.

Stabil marknadsandel i Saab-affären trots minskad försäljning

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2018 13:32 CEST

Orios nettoomsättning för andra kvartalet 2018 minskade med 23 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 165 MSEK (214). Rörelseresultatet för kvartalet var 4 MSEK (2).

Drev.se väljer Orio Logistics som partner

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 09:40 CEST

Nordens ledande leverantör av reservdelar till fritidsbåtar, drev.se, har valt Orio Logistics som lager- och logistikpartner. Drev.se växer snabbt med ett utökat sortiment och fler kunder som ställer höga krav på snabb och pålitlig leverans.

Implementering av ny organisation präglar kvartalet

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 13:37 CEST

Orio AB redovisar för första kvartalet 2018 ett rörelseresultat på -1 Mkr (1). Nettoomsättningen uppgick till 154 MSEK (185), en minskning med 17 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Kallelse till årsstämma i Orio AB 2018

Nyheter   •   Mar 26, 2018 07:08 CEST

Omstrukturering stärker Orio

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2018 15:04 CET

Orios nettoomsättning för fjärde kvartalet 2017 minskade med 10 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 168 MSEK (187). Rörelseresultatet för kvartalet var -28 MSEK (-31), i vilket ingår jämförelsestörande poster om -23 MSEK (-36).

-För perioden januari – december 2017 var nettoomsättningen 755 MSEK (814), en minskning med 7 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -24 MSEK (-1). I rörelseresultatet ingår jämförelsestörande poster med -39 MSEK (-36).

-Fortsatt satsning har gjorts på Orio Parts men försäljningen har inte utvecklats i den takt vi förväntat. Som en följd av detta har vi under kvartalet anpassat vår kostnadsbas, och samtidigt tagit ett större steg utvecklingsmässigt och strukturellt. Omstruktureringen innebär att vi stärker företaget genom att renodla och dela upp verksamheten i två mer fristående affärsdivisioner: reservdelar respektive logistik. Omstruktureringen har berört ca. 30 personer i Sverige, och ytterligare ett tiotal anställda i våra dotterbolag, säger Jonas Tegström, vd i Orio AB.

-Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till 15 MSEK (17) och soliditeten per den 31 december 2017 var 74 procent (79).

För vidare information kontakta Jonas Tegström, vd, tel: 0155-24 40 09.

Orio AB tillhandahåller reservdelar för personbilar på världsmarknaden samt logistik- och distributionstjänster till tredje part. Huvudkontoret finns i Nyköping, tillsammans med logistik- och distributionscenter. Bolaget har vidare ett kontor i Trollhättan samt elva helägda dotterföretag i Europa och USA.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Business Area Manager; Orio Logistics
  • mazqrtcainez.lykenkhnbmfomqi@omhrivaolhbogrhiscutiwrcsaj.cnbomie
  • +46 155 244 121

  • Presskontakt
  • Digital Marketing Manager
  • anafdemurszj.tfyhutan@acoroxioxa.crfompm
  • 0520-78 141
  • 0700 85 40 47

Om Orio AB

Ett globalt reservdels- och logistikföretag.

Orio AB är ett globalt reservdels- och logistikföretag. Våra rötter inom bilindustrin, eftermarknad och reservdelar går tillbaka till 1947 och vi har ansvarat för Saab Automobiles reservdelar i egen regi sedan 2010. Idag marknadsför, säljer och distribuerar vi Saab Original reservdelar i över 60 länder över hela världen. Marknader med störst vagnpark av Saab-bilar är USA, Storbritannien och Sverige.

I november 2013 bytte Saab Automobile Parts namn till Orio AB och vårt erbjudande breddades till att även täcka in andra bilmärken på marknaden. i dagsläget erbjuder Orio premiumdelar till marknadens 26 vanligaste bilmärken. Verksamheten omfattar hela processen, inklusive inköp, planering, lagring, marknadsföring, försäljning och distribution till kunder över hela världen.

Vi är en komplett logistikpartner och erbjuder även logistiktjänster åt ett antal företag.

Målet för Orio AB koncernens verksamhet är att skapa uthållig tillväxt. Det gör vi i kraft av all vår erfarenhet och kompetens från reservdelsbranschen och logistikverksamheten, som byggts upp under 70 år. Tillsammans med välutvecklade och anpassade datasystem och processer jämte goda kund- och leverantörsrelationer satsar vi nu mot framtiden med att ytterligare utveckla och bredda vår verksamhet.