Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Orio fortsätter utveckla satsningen på Saab Original och Logistics

Orio AB redovisar för andra kvartalet 2019 ett rörelseresultat på -4 MSEK (4). Nettoomsättningen uppgick till 134 MSEK (165), en minskning med 19 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

  • För perioden januari – juni 2019 var nettoomsättningen 262 MSEK (319), en minskning med 18 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -12 MSEK (3).
  • Efter en strukturerad avveckling av satsningen på reservdelar till andra bilmärken är nu fokus åter på Saab Original. Trots en utmanande avveckling bibehölls en god bruttomarginal inom affärsområdet Parts under det andra kvartalet 2019. Nedgången i nettoomsättningen i övrigt följer tidigare trend för Saab-försäljningen, säger Gustaf Ljunggren, vd i Orio AB.
  • Affärsområdet Logistics har under andra kvartalet 2019 fortsatt att fokusera på uppbyggnad av affärsområdet efter den omfattande omstruktureringen efter uppsägningen av Opel-kontraktet. Nya kundkontrakt har tecknats, befintliga kunders affärer har kunnat utvecklas och ”pipelinen” med potentiella kunder växer stadigt.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till 13 MSEK och soliditeten per den 30 juni 2019 var 72 procent.

För vidare information kontakta Gustaf Ljunggren, vd, tel 070-973 73 66.

Ämnen


Fakta Orio AB:

Orio är ett globalt reservdels- och logistikföretag med stark innovativ anda. Våra rötter inom bilindustrin, eftermarknad och reservdelar går tillbaka ända till 1947. Sedan 2018 är Orio uppdelat i två affärsområden, Parts och Logistics. Parts är världens enda leverantör av Saab Originaldelar, med försäljning i 53 länder. Logistics erbjuder logistiktjänster inom allt som rör lagring, distribution, export/import, transport, vidareförädling och hantering av varor.

Orio AB är sedan 2012 helägt av svenska staten. Huvudkontoret finns i Nyköping, tillsammans med logistik- och distributionscenter. Bolaget har vidare ett kontor i Trollhättan samt nio helägda dotterbolag i Europa och USA.

Presskontakt

Gustaf Ljunggren

Gustaf Ljunggren

Presskontakt VD Orio AB +46-(0)70-973 73 66 Orios hemsida