Pressmeddelande -

Branschen möts i Oskarshamn för att nätverka kring teknikutveckling inom förorenade områden

Branschen möts i Oskarshamn för att nätverka kring teknikutveckling inom förorenade områden

Den 1 november öppnar en ny forskningsutlysning inom forskningsprogrammet Tuffo, för teknikutveckling inom förorenade områden. Inför 2017 års utlysning ordnades ett matchmakingmöte i Oskarshamn den 19 september.

Ca 30 deltagare i branschen förorenade områden (entreprenörer, forskare, myndigheter, konsulter) träffades på Badholmen då SGI (Statens geotekniska institut) höll ett matchmakingmöte för sitt forskningsprojekt Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden).

- Vi vill erbjuda en arena, där allt från forskare till entreprenörer får tillfälle att mötas och diskutera idéer inför nästa utlysning, säger Helena Helgesson, programansvarig. Förhoppningen är att de hittar samarbetspartners och intressanta projekt som bidrar till att effektivisera det nationella saneringsarbetet.

Tuffo är ett utvecklingsprogram för förorenade områden i Sverige. Programmet, som drivs av Statens geotekniska institut (SGI), ska leda mot en effektivare och snabbare sanering av förorenade områden. Avsikten är att forskare i samarbete med andra aktörer ska kunna söka medel för teknikutvecklings- och forskningsprojekt. Sammanlagt har staten fått 10 miljoner per år för att bedriva detta projekt.

I utlysningen finns sammanlagt 8,5 miljoner som ska finansiera 2-4 projekt. Projekten ska vara ett samarbete mellan forskning och till exempel näringsliv eller tillsynsmyndigheter för att skapa nya metoder för att sanera förorenade områden.

I anslutning till mötet arrangerar Oskarshamns kommun studiebesök i inre hamnen, deponin Storskogen och Äspö forskningslaboratorium den 19-20 september.

Kontaktpersoner:
Anna Kinch, Oskarshamns kommun 0491- 76 42 78
Maria Hedberg, SGI, 013-20 18 83

Ämnen

  • Miljö, energi

Regioner

  • Kalmar

Vi satsar på framtiden. I Oskarshamn finns en stark framåtanda med miljardinvesteringar inom de närmaste tio åren. Vi jobbar för att ständigt förbättra förutsättningarna för ett starkt näringsliv. Med bland annat planering av ny industri- och verksamhetsmark i direkt anslutning till E22:an. Affärer bygger ut och nya etablerar sig. Vi bygger nya bostäder både i inre hamnen med direkt anknytning till vattnet och i centrum. Vi satsar på också på kommunikationer med bland annat ett helt nytt resecentrum och utbyggnad av fiber på landsbygden. Nova Utbildning FoU & Affärsutveckling erbjuder utbildning, forskning och affärsutveckling och har en nyckelroll för att bidra till regional utveckling i Oskarshamnsregionen.

Presskontakt

Anna Kinch

Presskontakt Informationssamordnare för saneringen av Oskarshamns hamnbassäng 0491-76 42 78

Bodil Liedberg Jönsson

Presskontakt Beställarombud för Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng 0491- 764742