Gå direkt till innehåll
Branschrapport: Svenska byggföretag ökar i försäljning men lönsamheten står stilla

Pressmeddelande -

Branschrapport: Svenska byggföretag ökar i försäljning men lönsamheten står stilla

En färsk branschrapport från Oxceed visar att svenska byggbolag inte ökat sin lönsamhet, trots att försäljningen stiger. Att lönsamheten inte går upp kan förklaras av ökade kostnader som äter upp de potentiella vinsterna – trots positiva siffror i intäktsboken.

– Branschrapporten bygger på data från över 650 byggbolag som i snitt har ökat sin omsättning med sju procent mellan 2022 och 2023. Trots omsättningsökningen, och att ökningen av personalkostnader följer omsättningsökningarna, stod rörelsemarginalen i princip stilla bland de företag som analyserats. Det skedde till och med en mindre minskning. En sådan utveckling kan till exempel innebära att byggbolagen ställs inför utmaningen att behöva balansera kostnadskontroll med modiga, riktade investeringar för att skapa lönsam tillväxt, menar Elif Schmidt, vd på Oxceed.

Oxceeds branschrapport är en del av en större jämförelse eller benchmarkingrapport där några av landets största branschers utveckling följs över tid. Förutom byggbranschen ser även andra sektorer ökad omsättning utan motsvarande förbättring av marginalerna. Enligt analysen är detta ett återkommande problem där ökad försäljning inte leder till förbättrad lönsamhet. Kostnadsökningar varierar mellan branscher. Samtidigt indikerar rapporten att byggbranschen haft en mer stabil utveckling än exempelvis konsultbranschen där lönsamheten till och med tydligt sjunker, trots att konsultbranschens omsättningsökning överstiger byggbranschens.

– Det som är unikt med Oxceeds branschrapport är att den bygger på realtidsdata från anslutna företag som aggregeras. På så sätt ger det en mer uppdaterad bild av utvecklingen än den som framgår först när årsredovisningarna lämnats in, förklarar Carl Frostgård, produktchef på Oxceed.

I januari skrev bland annat tidningen Byggindustrin om SNS konjunkturråds oväntade analys som visade att byggsektor tvärtemot vad som av många antagit haft en stark produktivitetsutveckling. Mer värden har över tid kunnat produceras med samma resurser. Oxceeds branschjämförelse mäter inte direkt produktivitetsutveckling, men visar att byggbranschen lyckas bibehålla sina marginaler trots att de har lägre omsättningsökning än exempelvis konsultbranschen – en bransch där rörelsemarginelen i stället minskar.

– Under inflationstider krävs i regel högre tillväxt för att bibehålla lönsamheten. Men byggbranschen har klarat att hålla uppe lönsamheten trots måttlig tillväxt som inte är relationellt sett större än ökningen i lönekostnader. Byggbolagen visar på stabilitet och vi ser inte några större rörelser. Det är en förhållandevis stabil bransch, förklarar Carl Frostgård.

Fakta om Oxceeds branschanalys:

  • Oxceeds analys av byggbolagen är en del av en större branschjämförelse där utvecklingen i några av landets största branscher analyseras.
  • Med hjälp av anonymiserade realtidsdata tar Oxceed tempen på fem olika branschers utveckling. För byggbolagens del har 654 företags utveckling under 2023 jämförts med året innan.

Branschanalysen visar följande:

  • Byggbolagen ökade sin omsättning med sju procent.
  • Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen låg relativt stilla, men ökade något med 0,7 procentenheter.
  • Trots den måttliga omsättningsökningen, och utan minskade personalkostnader, ligger rörelsemarginalen nästan stilla. 2022 var den fem procent och under 2023 landade den på 4,7 procent.
  • Bruttovinstmarginal i förhållande till nettoomsättning har legat stilla i byggbranschen mellan de båda åren.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Oxceed är ett molnbaserat verktyg för finansiell rapportering, budgetering och uppföljning som är enkelt att koppla ihop med alla de vanligaste bokföringssystemen i Sverige. Med en effektiv rapportering kan ledning och styrelse fatta bättre beslut på företagets finansiella data. Oxceed används av över 10 000 företag i Sverige. SEB Venture Capital är största minoritetsägaren och Oxceed har partneravtal med SEB och Grant Thornton.

Kontakter

Martin Ericson

Martin Ericson

Presskontakt CMO +46708872545

Relaterat innehåll

Pressmeddelanden och nyheter från OXCEED

Oxceed är ett molnbaserat verktyg för finansiell rapportering, budgetering och uppföljning som är enkelt att koppla ihop med alla de vanligaste bokföringssystemen i Sverige. Med en effektiv rapportering kan ledning och styrelse fatta bättre beslut på företagets finansiella data. Boka en demo idag och prova Oxceed gratis på oxceed.se

OXCEED - Nyhetsrum

Herrjärva Torg 4
17067 Solna
Sweden