Pressmeddelande -

NYA STYRELSELEDAMÖTER I PA RESOURCES FÖRESLÅS

Catharina Nystedt-Ringborg och Jan Pihl Grimnes föreslås till nya styrelseledamöter i olje- och gasbolaget PA Resources AB. I samband med utfärdande av kallelse till årsstämman presenterades förslag från aktieägare om omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter i bolaget. Härmed tillkännages att aktieägare, i tillägg till tidigare förslag, även föreslår nyval av Catharina Nystedt-Ringborg och Jan Pihl Grimnes såsom ordinarie styrelseledamöter i bolaget. Catarina Nystedt-Ringborg är född 1951 och bosatt i Oslo. Hon är utbildad civilekonom vid Uppsala universitet och har även en M.pol.Sc-examen från Sorbonne-universitetet i Frankrike och en MBA från Uppsala universitet. Catarina Nystedt-Ringborg har stor erfarenhet av energi- och infrastrukturfrågor, projektfinansiering med mera. Hon har bland annat varit verkställande direktör i Swedish Water Development AB, vice president för Business Development i ABB i Zürich och tidigare i Fläkt AB i Stockholm. För närvarande är Catarina Nystedt-Ringborg styrelseledamot i bland annat Megacon AB (noterat på NGM Equity), Geelmuyden-Kiese Group AS, First Hotels AS, Host Eiendom AS och Cambi ASA samt ordförande i Karotek AS. Catarina Nystedt-Ringborg är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget. Hon äger idag inga aktier i PA Resources AB. Jan Pihl Grimnes är född 1961 och bosatt i Oslo. Han har civilekonomexamen från handelshögskolan i Oslo och civilingenjörsexamen från Norges Tekniska Högskola. Jan Pihl Grimnes har stor erfarenhet av olje- och gasindustrin, bland annat genom sina tidigare anställningar på Norsk Hydro, Saga Petroleum och Schlumberger samt såsom grundare av Teknoguide AS. För närvarande är Jan Pihl Grimnes verksam som styrelseordförande och chef för affärsutveckling i Redback AS. Jan Pihl Grimnes är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget. Han äger idag direkt och indirekt 1 550 000 stycken aktier i PA Resources AB. - Catharina Nystedt-Ringborg och Jan Pihl Grimnes kan med sina respektive kompetenser och erfarenheter bli värdefulla tillskott till styrelsen och den fortsatta utvecklingen av verksamheten i PA Resources, säger Ulrik Jansson, vd och tillika en av huvudägarna i PA Resources. Valet av styrelseledamöter äger rum på PA Resources årsstämma den 11 maj 2006. PA Resources AB (publ) Ulrik Jansson, vd och koncernchef För mer information, kontakta gärna Ulrik Jansson, vd och koncernchef Tel: +46 707 514 184 E-post: pa.resources@telia.com PA Resources AB (publ) är en snabbt växande olje- och gaskoncern inriktad på att förvärva, utveckla och utvinna olje- och gasreserver, samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen är idag en av de största oljeproducenterna i Tunisien, och har fått tillstånd att vara licensinnehavare och aktiv producent på den norska kontinentalsockeln. Koncernen äger också andelar i intressanta utvinningsområden i Ekvatorial Guinea. PA Resources AB omsatte 303 MSEK under 2005 och är noterade på Oslo Börs SMB-lista i Norge samt Nordic Growth Market (NGM) i Sverige. För mer information, besök gärna www.paresources.se

Ämnen

  • Arbetsliv