Pressmeddelande -

PA RESOURCES HAR BÖRJAT BORRA PROSPEKTERINGSBRUNN PÅ SERRAGUIA-PROSPEKTET

Olje- och gasbolaget PA Resources AB har påbörjat borrningen av en prospekteringsbrunn på Serraguia-prospektet i prospekteringslicensen Makthar i västra Tunisien. Borrningen beräknas ta cirka 45 dagar. PA Resources är operatör för licensen och har 45 procents ägarandel. Prospekteringsområdet Makthar ligger i de västra delarna av centrala Tunisien och i närheten av de producerande oljefälten Douleb, Semmama och Tamesmida. Prospekteringsbrunnen Serraguia-1 borras av borriggen CTF-06 och planeras att nå ett djup av cirka 2 000 meter. Borrningen beräknas ta cirka 45 dagar. - Detta är den andra prospekteringsbrunnen vi borrar inom det pågående borrprogrammet på Makthar-licensen. Serraguia-prospektet är mycket intressant och närheten till befintliga produktionsanläggningar gör det möjlig att uppnå en snabb produktionsstart om vi gör ett fynd av olja, säger Ulrik Jansson, VD och CEO på PA Resources. Riggen CTF-06 borrade tidigare i höst en prospekteringsbrunn på Linda-prospektet. Två intervaller med potentiella hydrokarboner identifierades och beslut fattades om att utföra ett produktionstest på dessa zoner så fort som möjligt. Tyvärr medförde den stora efterfrågan på utrustning till tester av brunnar i Tunisien att leveransen av nödvändig testutrustning försenades och därmed försenades även testet av Linda-1 brunnen. Den nödvändiga utrustningen har nu börjat levereras till borrplatsen och produktionstestet är planerat att starta tidigt i december. PA Resources har genom ett dotterbolag 45 procents ägarandel och är operatör för prospekteringslicensen Makthar. Partner är ETAP som äger 55 procents andel i licensen. Stockholm, 28 november 2007 PA Resources AB (publ) För mer information, kontakta gärna: Ulrik Jansson VD och koncernchef, PA Resources AB Telefon: +46 70 751 41 84 E-post: info@paresources.se eller Trond Bjerkan Vice VD, PA Resources AB Telefon: +47 21 56 76 10 E-post: info@paresources.no PA Resources AB (publ) är en snabbt växande olje- och gaskoncern inriktad på att förvärva, utveckla och utvinna olje- och gasreserver, samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen bedriver idag verksamhet i Tunisien, Norge, Storbritannien, Danmark, Ekvatorial Guinea och Republiken Kongo (Brazzaville). PA Resources är en av Tunisiens största oljeproducenter. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources AB hade intäkter om cirka 843 MSEK under 2006. Bolaget är primärnoterat på Oslo Börs i Norge (segment OB Match) och sekundärnoterat på OMX Nordiska Börsen i Stockholm (segment MidCap). För mer information, besök gärna www.paresources.se.

Ämnen

  • Industri, tillverkning