Pressmeddelande -

Mats Johansson och Jesper Göransson vice VD i Peab

Mats Johansson, 56 år, och Jesper Göransson, 34 år, har utsetts till vice verkställande direktörer i Peab AB. Mats har mångårig erfarenhet av personal- och organisationsfrågor som fristående konsult och han anställdes som personaldirektör i Peab 2006. Jesper, som nu utses till finansdirektör, började sin anställning i företaget 1995 och han har sedan 1998 arbetat som finanschef. Mats och Jesper kommer att ingå i Peabs koncernledning, som härefter består av Mats Paulsson, Göte Brännvall, Mats Leifland, Mats O Paulsson, Anders Elfner, Jan Johansson, Mats Johansson och Jesper Göransson. - I takt med att Peab utvecklats och vuxit under senare år, har behovet av att förstärka vissa nyckelområden blivit allt tydligare. Nu blir Mats Johansson ansvarig för personalfunktionen med rekrytering som en prioriterad fråga. Jesper Göransson blir finansdirektör och fortsatt ansvarig för koncernfunktionen koncernekonomi/finans. Mats Leifland fortsätter som ekonomidirektör med ansvar för bl a investerarkontakter och koncernens investeringsverksamhet, som ökat markant i omfattning det senaste året, säger Peabs VD Mats Paulsson i en kommentar. För ytterligare information kontakta: Mats Paulsson, VD Peab 0431 89 135 Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 37 10 10 Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med överstigande 25 miljarder i omsättning och ca 11 000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid Stockholmsbörsen. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.

Ämnen

  • Arbetsliv