Pressmeddelande -

Peab bygger motorväg vid Skara

Peab har fått uppdraget att bygga ut väg 49 mellan Skara och Axvall i Västergötland till motorväg. Beställare är Vägverket och kontraktssumman uppgår till 148 Mkr. Den befintliga, 6,1 kilometer långa, vägsträckningen skall nu breddas med två körfält och på så vis bli motorväg. I entreprenaden ingår även byggandet av fyra broar och tre trafikplatser. Arbetet påbörjas i november och det beräknas vara klart för trafik i oktober 2010. För ytterligare information kontakta: John-Erik Fredriksson, arbetschef Peab 0733 373670 Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010 Informationen är sådan som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med överstigande 30 miljarder i omsättning och cirka 12.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad på den Nordiska Börsen. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.

Ämnen

  • Bygg, fastighet