Pressmeddelande -

Peab delårsrapport januari-mars 2006

Bifogat översändes Peabs delårsrapport för första kvartalet 2006 Nettoomsättningen ökade med 23 procent till 5 799 Mkr (4 728) Rörelseresultatet uppgick till 109 Mkr (66) Periodens resultat uppgick till 176 Mkr (246) Resultat per aktie uppgick till 2,07 kr (2,91) Orderingången ökade till 7 481 Mkr (5 438) Orderstocken ökade till 20 714 Mkr (16 945) - Peab fortsätter at utvecklas positivt med en stark orderingång och förbättrad lönsamhet. Utgångsläget för resten av året är bra med ett gott orderläge och en god efterfrågan på bygginvesteringar på den nordiska byggmarknaden, säger Peabs VD Mats Paulsson i en kommentar För ytterligare information kontakta: Mats Paulsson, VD Peab 0431 89 135 Mats Leifland, vice VD 0733 37 10 06 Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 37 10 10 Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med överstigande 25 miljarder i omsättning och ca 11 000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid Stockholmsbörsen. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.

Ämnen

  • Ekonomi, finans