Pressmeddelande -

Peab inleder återköp av egna aktier

Peabs årsstämma beslöt den 17 maj 2006 att ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma förvärva maximalt 8.700.000 aktier i Peab AB. Peabs styrelse har idag med stöd av detta bemyndigande beslutat att förvärva maximalt 1.000.000 aktier. Förvärven kommer att ske på Stockholmsbörsen till vid varje tillfälle gällande börskurs. Syftet med återköp av egna aktier ska vara att justera bolagets kapitalstruktur, att användas vid finansiering av förvärv med mera, eller att ge möjlighet att täcka bolagets åtagande i enlighet med villkoren för sådana konvertibla skuldebrev som utgivits enligt bolagsstämmans beslut den 12 maj 2005. Peab äger 2.093.200 egna aktier före återköpsprogrammets start. För ytterligare information kontakta: Mats Leifland, vice VD 0733 37 10 06 Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 37 10 10 Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med överstigande 25 miljarder i omsättning och ca 11 000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid Stockholmsbörsen. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.

Ämnen

  • Ekonomi, finans