Skip to main content

Lättklinkerbetong uppför utomhusmuseer

Pressmeddelande   •   Jun 22, 2015 14:58 CEST

I Södra Sverige håller tolv minimuseum utomhus på att öppnas upp. Lättklinkerbetong har fått i uppdrag att tillverka och montera dessa museer i betong.

Lättklinkerbetong tillverkar, i fabriken i Ucklum, jättestenar med grafisk betong som utgör museet. Grafiken i betongen åstadkommer man med hjälp av en tunn film som är belagd med ett retarderande medel i önskat mönster. Effekten blir som en typ av etsning i betongytan. Det retarderande medlet hindrar betongens yta från att härda. Det innebär i sin tur att en grövre struktur framträder där medlet verkat, förklarar Andreas Ryrbo, produktionschef på Lättklinkerbetong.

– Det skall vara enkelt, tåligt och underhållsfritt då de sitter uppe i utsatta miljöer. För oss är detta ett spännande sidoprojekt med en utmanande tillverkningsmetod, säger Andreas Ryrbo.

Det är länsstyrelserna i Skåne, Halland och Kalmar som tillsammans med Kristianstad Vattenrike och Lunds universitet har fått i uppdrag av EU att återställa några av de mest värdefulla markerna i södra Sverige genom att skapa utomhusmuseer. Syftet med utemuseerna är att informera allmänheten om sandmarkernas värden och det rika växt- och djurliv som finns där.

Det första museet öppnade redan förra sommaren i Rinkaby utanför Kristianstad. Ett 3,2 ton tungt stenmonument finns monterat med information om det unika naturlivet, både i text bild och ljud.

Nu är det dags att montera ytterligare fyra stycken. Först ut är Revingehed idag måndag 22 juni där både Länsstyrelsen och Naturcentrum är på plats.
Senare i veckan står Hagestad, Falsterbo och Ängelholm i tur att få sina museum öppnade.

Lättklinkerbetong tillverkar byggnadselement av betong blandat med lättklinker. Vi tillverkar olika betongprodukter för prefabricerat byggande, såsom olika typer av grunder, väggelement och bjälklag. Byggnadsprojekten kan vara allt från en villagrund till stora flerbostadshus och lantbruksbyggnader. Lättklinkerbetong är ett bolag i Peab-koncernen.

Peab Industri består av ett flertal större företag som är inriktade mot den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden. Vi är en totalleverantör av alla de produkter och tjänster du kan behöva för att du skall kunna genomföra ditt bygg- och anläggningsprojekt. Peab Industri ingår i Peabkoncernen.