Gå direkt till innehåll
Nanna Svartz stipendium till Kaisa Mannerkorpi för forskning kring fysisk aktivitet vid fibromyalgi

Pressmeddelande -

Nanna Svartz stipendium till Kaisa Mannerkorpi för forskning kring fysisk aktivitet vid fibromyalgi

Kaisa Mannerkorpi, Sahlgrenska akademien, har tilldelats 2016 års stipendium till Nanna Svartz minne. Hon belönas för sin forskning kring fysisk aktivitet vid fibromyalgi. Stipendiet på 50 000 kronor delas ut av Pfizer i samarbete med Reumatikerförbundet i samband med föreläsningarna vid Internationella reumatikerdagen i Stockholm.

Professor Kaisa Mannerkorpi vid Sahlgrenska akademien vid Göteborgs universitet tilldelas 2016 års stipendium till Nanna Svartz minne för sin framgångsrika och nydanande forskning inom området fysisk aktivitet vid fibromyalgi och generaliserad smärta.

− Kaisa Mannerkorpis forskning är klinisk, patientnära och hon har omsatt den till praktik bland annat genom att tillsammans med Reumatikerförbundet och primärvården utveckla ett undervisningsprogram, Smärtskolan Kunskap för livet. Hon förenar också forskning inom fysioterapi och reumatologi på ett nytt sätt som redan kommit patienterna till nytta, säger Yvonne Enman, forskningshandläggare vid Reumatikerförbundet.

‒ Jag är mycket stolt och hedrad över att få den här utmärkelsen. Jag är särskilt glad att den lyfter fram det fysioterapeutiska perspektivet på behandling av fibromyalgi och även andra former av långvarig smärta. Många patienter med långvarig smärta försämras successivt. Intuitivt tänker man kanske att det är vila som gäller när man har ont, men inaktivitet gör att den fysiska funktionen och hälsan gradvis försämras. Därför är det viktigt att man får hjälp med att komma igång med sin träning, säger Kaisa Mannerkorpi.

Här kan du se en film med där Kaisa Mannerkorpi beskriver sin forskning.

Utdelningen av årets Nanna Svartz stipendium äger rum söndagen den 16 oktober i ABF-huset, Sveavägen 41 klockan 15.15. Forskningsdagens föreläsningar startar klockan 13.30.

Om stipendiet till Nanna Svartz minne
Sedan 1999 delar Pfizer AB och Reumatikerförbundet årligen ut ett stipendium för framstående reumatologisk forskning. Utmärkelsen är instiftad för att hedra Sveriges första kvinnliga professor i medicin, Nanna Svartz, som utvecklade ett av världens första anti-inflammatoriska läkemedel mot reumatism.

Stipendiet har tidigare gått till:

1999 - Kerstin Eberhardt, Lund
2000 - Björn Svensson, Helsingborg
2001 - Ola Nived och Gunnar Sturfelt, Lund
2002 - Ingrid Lundberg, Stockholm
2003 - Ingiäld Hafström, Stockholm
2004 - Christina H. Stenström, Stockholm
2005 - Solbritt Rantapää Dahlqvist, Umeå
2006 - Thomas Skogh, Linköping
2007 - Eva Kosek, Stockholm
2008 - Tore Saxne, Lund
2009 - Hans Carlsten, Göteborg
2010 - Lennart Jacobsson, Malmö
2011 - Charlotte Ekdahl, Lund
2012 - Solveig Wållberg-Jonsson, Umeå
2013 - Pierre Geborek, Lund
2014 - Stefan Bergman, Spenshult
2015 - Elisabet Svenungsson, Stockholm

Om Kaisa Mannerkorpi
Kaisa Mannerkorpi är professor i fysioterapi vid Sahlgrenska Akademien, Göteborgs universitet. Hon har doktorsexamen i Medicinsk vetenskap och är även docent i reumatologisk forskning. Hennes forskning har till stor del handlat om fysisk aktivitet vid fibromyalgi och generaliserad smärta. Tidigare fanns en skepsis mot att rekommendera fysisk träning för personer med fibromyalgi, men Kaisa Mannerkorpis forskning har verksamt bidragit till att förändra detta. Efter att ha börjat med att studera effekterna av lågintensiva former som bassängträning och promenader har hon sedan också kunna påvisa positiva effekter både av konditionsinriktad träning och styrketräning och visat att planerad träning främjar hälsa vid fibromyalgi, förutsatt att träningen planeras tillsammans med patienten och anpassas till dennes fysiska utgångsläge, resurser och målsättningar.

Om fibromyalgi
Fibromyalgi är en livslång sjukdom som oftast drabbar kvinnor. Sjukdomen debuterar oftast i unga år eller i medelåldern. Symtom är smärta i kroppens mjuka delar, men även onormal trötthet och tarmproblem är vanliga. Orsaken till sjukdomen är till stor del okänd. Studier har visat att personer med fibromyalgi har förändringar i muskelvävnaden och en ökad smärtaktivering i det centrala nervsystemet. Ofta finns också en psykisk överbelastning i samband med sjukdomen. Behandlingen går ut på att hitta sätt för varje individ att hantera sin sjukdom och att lindra värken. "Smärtskolor", där man får lära sig hantera sin värk har visat goda resultat. Fysisk aktivitet har visat likvärdiga resultat som medicinsk behandling. Andra behandlingsalternativ är TENS (transkutan nervstimulering) och akupunktur.

Om Reumatikerförbundet
Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation med cirka 50 000 medlemmar. Vi företräder Sveriges över en miljon personer som har en reumatisk sjukdom, fibromyalgi eller artros. Sedan 1945 har vi arbetat med att informera och sprida kunskap om reumatisk sjukdom och övriga sjukdomar i rörelseorganen, och med att påverka beslutsfattare på alla nivåer. Genom Reumatikerförbundets forskningsfond stödjer vi forskning för att hitta lösningen på reumatismens gåta. De senaste fem åren har vi delat ut över 100 miljoner kronor till forskning. www.reumatikerforbundet.org

Om Pfizer
Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunlogi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

För ytterligare information, kontakta:

Kaisa Mannerkorpi, tel 031-786 57 45, e-post: kaisa.mannerkorpi@neuro.gu.se

Yvonne Enman, forskningshandläggare Reumatikerförbundet, tel 070-246 91 12, e-post: yvonnee@reumatikerforbundet.org

Ulrika Goossens, kommunikationschef, Pfizer AB, tel 076-8892957, e-post: ulrika.goossens@pfizer.com

Ämnen

Taggar


Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Presskontakt

Kerstin Falck

Kerstin Falck

Presskontakt Corporate Affairs Director 0768892968
Ulrika Goossens

Ulrika Goossens

Presskontakt Kommunikationschef 0768-892957

Relaterat material

Breakthroughs that change patients' lives

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta
sjukdomar och vacciner.