Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

TLV subventionerar LORVIQUA, målstyrd behandling för ALK+ lungcancer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att LORVIQUA (lorlatinib) ska ingå i högkostnadsskyddet för behandling av ALK+ icke-småcellig lungcancer från och med 27 sept 2019.1

TLV konstaterar i sitt beslut att “effekten av Lorviqua är överlägsen effekten av platinumbaserad kemoterapi” och att ”Kostnaden för Lorviqua bedöms som rimlig i förhållande till patientnyttan samt i förhållande till sjukdomens svårighetsgrad” och subventioneras från och med den 27 sept 2019 med begränsning* till nuvarande indikation.1

- Patienter med den här typen av lungcancer, en obotlig sjukdom förknippad med kort förväntad överlevnad samt kraftigt försämrad livskvalitet, behöver fler behandlingsalternativ. Att LORVIQUA nu ingår i läkemedelsförmånen ger en ny möjlighet för denna patientgrupp, säger Sandra T. Asanin, PhD, medicinsk rådgivare på Pfizer onkologi i Sverige.

- LORVIQUA är Pfizers andra läkemedel mot lungcancer som både godkänts av EU-kommissionen och beviljats subvention av TLV under 2019. Det är vårt tredje biomarkördrivna läkemedel för behandling av lungcancer, fortsätter Sandra T. Asanin.

Om ALK-positiv icke-småcellig lungcancer (NSCLC)2
Omkring 5% av de som drabbas av lungcancer har en så kallad ALK-positiv icke småcellig lungcancer (ALK–positiv NSCLC). Denna ovanliga, aggressiva sjukdom, orsakas av en genetisk förändring i ALK-receptorn som leder till dess felaktiga funktion och drabbar oftast yngre personer och personer som aldrig rökt. ALK–positiv NSCLC behandlas idag med målinriktade läkemedel som hämmar ALK (ALK TKI) och som har en mycket god men övergående effekt. Sjukdomen blir efter ett tag resistent mot den målriktade behandlingen och kan sprida sig vidare i kroppen inklusive hjärnan.

Om LORVIQUA (lorlatinib)2-4
LORVIQUA är en tyrosinkinashämmare som har visats vara mycket aktiv i prekliniska lungcancermodeller med genförändringar av ALK. LORVIQUA har utvecklats specifikt för att hämma tumörmutationer som driver resistens mot andra ALK-hämmare och för att tränga igenom blod-hjärnbarriären för att bekämpa metastaser i hjärnan.

LORVIQUA är godkänt för behandling av patienter med anaplastiskt lymfomkinas (ALK)- positiv metastatisk icke-småcellig lungcancer (NSCLC) vilkas sjukdom har progredierat efter behandling med alectinib eller ceritinib som den första ALK-hämmaren eller crizotinib och minst en annan ALK-hämmare.4

*Subventioneras som monoterapi för behandling av vuxna patienter med anaplastiskt lymfom-kinaspositiv (ALK-positiv) avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) vars sjukdom har progredierat efter: alectinib eller ceritinib som första behandling med ALK-tyrosinkinashämmare (TKI) eller crizotinib och minst en annan ALK TKI.1

 

Referenser:

  1. https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begransad-subvention/arkiv/2019-09-30-lorviqua-ingar-i-hogkostnadsskyddet-med-begransning.html
  2. Gainor JF et al. Molecular mechanisms of resistance to first- and second-generation ALK inhibitors in ALK-rearranged lung cancer. Cancer Discov. 2016;6(10):1118–33.
  3. Solomon B, et al. Lorlatinib in patients with ALK-positive non-small cell lung cancer: results from a global phase 2 study. Lancet Oncol 2018;19(12):1654–67.
  4. Produktresumé Lorviqua, www.fass.se

Ämnen

Kategorier


Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Presskontakt

Kerstin Falck

Kerstin Falck

Presskontakt Corporate Affairs Director 0768892968
Ulrika Goossens

Ulrika Goossens

Presskontakt Kommunikationschef 0768-892957

Relaterat innehåll

Breakthroughs that change patients' lives

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta
sjukdomar och vacciner.