Gå direkt till innehåll
Härdat glas bör användas där risk finns att glaset kan utsättas för stötar
Härdat glas bör användas där risk finns att glaset kan utsättas för stötar

Pressmeddelande -

Rätt glas på rätt plats: Skydd- och säkerhet

Säkerhets- och skyddsglas är glas som förhindrar skärskador och som skyddar mot vandalism. Det går utmärkt att använda glas som skyddar en byggnad och samtidigt vara kreativ och skapa en spännande arkitektur. Användningsområdena för säkerhets- och skyddsglas är många. De kan installeras som fönster, fasader, tak, golv, dörrar, entrépartier, trapp- och balkongräcken, uteplatser, balustrader, mellanväggar, spegelväggar, duschkabiner, inredningar till badrum och kök och mycket mer!

SÄKERHETSGLAS

Glas är starkare än man kan tro. Trots det kan det så klart uppstå situationer där risken finns att glaset orsakar skador, när människor stöter emot det eller vid glasbräckage av andra orsaker. Genom att använda säkerhetsglas kan interiörer med fri genomsikt och rikligt med dagsljus skapas även i utsatta positioner. Säkerhetsglas är härdade och laminerade glas i olika kombinationer.

Termiskt härdat glas står emot betydligt högre belastningar än vanligt glas. Om detta glas skulle spricka så granulerar det till en mängd småbitar som inte är vassa, vilket minimerar risken för allvarliga skärskador.

Pilkington Härdat Glas

Pilkington Härdat Glas är upp till fem gånger starkare än vanligt floatglas av samma tjocklek. På grund av sin styrka ger vårt härdade glas arkitekter och designers större frihet och fler möjligheter att använda glas som byggmaterial. Glaset uppfyller globala säkerhetsstandarder för glas som kan utsättas för att tunga föremål faller mot glaset. Det håller för hårda sparkar eller ett tungt föremål som faller mot glaset. Dessutom eliminerar det risken för termiska sprickor, vilket är speciellt viktigt i glas som absorberar mycket värme.

Pilkington Härdat Glas tillverkas genom att det tillskurna kantslipade glaset värms upp och sedan snabbt kyls. Detta medför att tryckspänningar uppstår i glasets ytskikt och balanserande dragspänningar i mitten. Det är de höga tryckspänningarna i glasets ytskikt som gör Pilkington Härdat Glas så starkt.

Naturligtvis brister även härdat säkerhetsglas: Om det belastas så mycket att tryckspänningen övergår i dragspänning. Om ytskiktet försvagas med repor och urflisningar. Om glaset utsätts för hårda slag med ett vasst föremål, eller om den känsliga glaskanten utsätts för ett hårt slag. Vid dessa tillfällen har termiskt härdat glas har ett karakteristiskt brottmönster: Det granulerar till en mängd småbitar som minimerar risken för allvarliga skärskador.

                              

SKYDDSGLAS

Bland alla material som skyddar mot inbrott, vandalism och beskjutning finns det bara ett som släpper in dagsljus och öppnar för kommunikation. De tillfällen där inte minst en av dessa egenskaper är väsentlig är väldigt få. Materialet som löser problemet är vårt skyddsglas. Det vill säga laminerat respektive härdat och laminerat glas i olika kombinationer, beroende på vad det ska skydda mot och hur effektivt skyddet ska vara. Skapa med glas nästa gång. Satsa på dagsljus och öppen kommunikation utan att ge avkall på personsäkerhet eller sak- och personskydd.

Skyddsglas förhindrar eller minskar effekten av överlagda angrepp. Dagsljus släpps in samtidigt som miljön är komfortabel och trygg inomhus. Skyddsglas kan bestå av laminerat glas eller en kombination av härdat och laminerat glas.

Härdat glas kan i många fall ge ett fullgott skydd mot glasnedfall, tryckbelastningar, termiska spänningar och ovarsam behandling. Men härdat glas är ändå inte särskilt svårforcerat för den som vet hur man gör och ger därför otillräckligt skydd mot vandalism och inbrott. När det ställs krav på skyddsklass krävs alltid laminerat glas, som ibland dessutom behöver vara härdat.

Pilkington Optilam™

Pilkington Optilam™ får sina skyddande egenskaper genom att två glasskivor lamineras samman med en plastfolie, som en sandwich. Paketet värms upp tillräckligt mycket för att folien ska häfta fast vid båda glasen. Därefter bearbetas sandwichpaketet i en autoklav där folien under högt tryck och hög temperatur smälts samman med glaset till en glasklar säkerhetsruta.

Det är plastskikten som gör det laminerade säkerhetsglaset segt och svårforcerat. När glaset överbelastas spricker det, men glassplittret häftar fast vid plastfolien som håller ihop dem till en glasklar skiva. Skyddsglaset förhindrar fortfarande genomträngning och minimerar risken för skärskador. Lamineringen påverkar inte glasets optiska egenskaper. Laminerat glas skyddar dessutom mot UV-strålning eftersom UV-transmissionen endast är ca 2% jämfört med cirka 50% i klart floatglas.

Ämnen

Taggar

Regioner


    Pilkington har sedan 1976 försett den skandinaviska marknaden med glas och glasprodukter.Vi säljer floatglas, belagt och härdat glas som produceras i koncernens floatglasfabriker i Europa. Vi tillverkar isolerglas på våra anläggningar i Vetlanda och Piteå i Sverige samt i Bergen, Stavanger och Elverum i Norge. Vi har egen lagerverksamhet i Malmö och grossistverksamhet i Oslo.

    NSG Group är en av världens ledande tillverkare av glas och inglasningssystem inom tre huvudsakliga affärsområden: Automotive, Arkitektglas och Teknisk glas. Automotive bistår marknaden med originalutrustning till bilar, ersättningsrutor för eftermarknaden och specialinglasningar för transportändamål. Arkitektglas levererar glas för arkitektur- och solenergitillämpningar. De tekniska glasprodukterna inkluderar mycket tunna glas för displayer, linser och lätta styrningar i skrivare, samt glasfiber som används i batterifrånskiljare och kamremmar i bilmotorer. Vi har betydande marknadsandelar på de flesta marknaderna för byggnads- och bilprodukter i världen, med stor geografisk räckvidd. Detta gör det möjligt för oss att tillmötesgå kunder, i synnerhet när det gäller bilrelaterade OE-marknader (Original Equipment) vars verksamheter blir alltmer globala. I geografiskt avseende sker 39 procent av gruppens försäljning i Europa, 30 procent i Japan och 16 procent i Nordamerika. De återstående 15 procenten genereras främst i Sydamerika, Kina, Sydostasien och Ryssland.

    www.pilkington.se
    www.pilkington.no
    www.pilkington.dk

Presskontakt

Alexander Mattsson

Alexander Mattsson

Presskontakt Market Manager Fire Protection Glass Nordic Teknisk rådgivning Brandskyddsglas / Försäljning 035 153001
Anett Karlsson

Anett Karlsson

Presskontakt Technical Advisory Service and Technical Sales Manager Scandinavia Teknisk rådgivning/ försäljning 035-153048
Agneta Kristiansson

Agneta Kristiansson

Presskontakt Marketing Communication & Sales Analyst 035-153085

Relaterat material

Att göra skillnad i världen med hjälp av glasteknologi

Pilkington har sedan 1976 försett den skandinaviska marknaden med glas och glasprodukter. Vi säljer floatglas, belagt och laminerat glas som produceras i koncernens floatglasfabriker i Europa. Vi tillverkar isolerglas på våra anläggningar i Vetlanda, Sverige och Elverum, Norge.

NSG Group är världens ledande tillverkare av glas och inglasningssystem inom affärsområdena Architectural, Automotive och Creative Technology. Architectural tillverkar och levererar glas för arkitekturtillämpningar samt för solenergimarknaden och andra sektorer. Automotive bistår marknaderna för originalutrustning till bilar (OE) och ersättningsrutor för eftermarknaden (AGR). Creative Technology omfattar flera olika verksamheter inkl. linser och ljusstyrningar i skrivare och skannrar samt glasfiber som används till kamremmar i bilmotorer och glasflingor.

Pilkington Floatglas AB
Karl XI:s väg 61
302 96 Halmstad
Sverige